Tattoo Shop Logo

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $50
 • Các bài thi đã nhận: 58
 • Người chiến thắng: J0YB0Y

Tóm tắt cuộc thi

I am looking for a vintage traditional style logo for my tattoo shop. I have some ideas for specific elements or symbols that I want to be included in the logo, but I am open to suggestions from the designer. The desired color scheme for the logo is black, pink, and white.

Size 77 inches long 39 inches wide

Included is a image of what I have come up with and looking for a more eye catching design

Ideal Skills and Experience:
- Experience in creating traditional style logos
- Creativity in incorporating specific elements or symbols into the design
- Knowledge of color theory and ability to create a visually appealing logo using black, pink, and white

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“prompt service ”

Hình ảnh hồ sơ dracis2, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • Bohemoth
  Bohemoth
  • cách đây 3 tháng

  sir, beware of these muslims, they are corrupt and swindlers....

  • cách đây 3 tháng
 • Bohemoth
  Bohemoth
  • cách đây 3 tháng

  sir, beware of these muslims, they are corrupt and swindlers....

  • cách đây 3 tháng
 • Bohemoth
  Bohemoth
  • cách đây 3 tháng

  sir, beware of these muslims, they are corrupt and swindlers....

  • cách đây 3 tháng
 • Bohemoth
  Bohemoth
  • cách đây 3 tháng

  sir, beware of these muslims, they are corrupt and swindlers....

  • cách đây 3 tháng
 • Bohemoth
  Bohemoth
  • cách đây 3 tháng

  sir, beware of these muslims, they are corrupt and swindlers....

  • cách đây 3 tháng
 • Bohemoth
  Bohemoth
  • cách đây 3 tháng

  sir, beware of these muslims, they are corrupt and swindlers....

  • cách đây 3 tháng
 • Bohemoth
  Bohemoth
  • cách đây 3 tháng

  sir, beware of these muslims, they are corrupt and swindlers....

  • cách đây 3 tháng
 • brightritchil
  brightritchil
  • cách đây 3 tháng

  Can you please provide your shop name?

  • cách đây 3 tháng
 • ANASFATMI
  ANASFATMI
  • cách đây 3 tháng

  Shop name ?

  • cách đây 3 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!