THC Beverages Infographic Creation

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $150
 • Các bài thi đã nhận: 31
 • Người chiến thắng: Comnix Interactive Media

Tóm tắt cuộc thi

For my project, I'm aiming to have an infographic designed concentrating on THC beverages. My primary focus topics include:
* The different types of users and how to dose thc beverage

Additionally, emphasis should be laid on understanding the effects of different dosages, accentuating how different strengths can produce varying effects. Individuals bidding for this project should be visually creative, experienced in infographic design, and have a profound understanding of the subject matter. Familiarity with health and technology would be invaluable. Succinct yet informative content is key.
website : https://eb245f0c65.nxcli.io/

bog for info graph : https://eb245f0c65.nxcli.io/blog/8-intriguing-facts-we-bet-you-didnt-know-about-hemp-derived-thc-2-8-2/

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“fast good work very happy , good response time ”

Hình ảnh hồ sơ brettwinston77, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!