(The high level ) Auto car services work shop

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: $58
  • Các bài thi đã nhận: 32
  • Người chiến thắng: designerartist

Tóm tắt cuộc thi

(The high level )
Auto car services work shop

I need this logo for sport car and performance and tuning car modification services, i want to have white , yellow and blue colors in the logo.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

  • alizainbarkat
    alizainbarkat
    • cách đây 5 năm

    Sir if you want changes i will do it :)

    • cách đây 5 năm
  • bobis74
    bobis74
    • cách đây 5 năm

    check #50 please. Thank you.

    • cách đây 5 năm
  • alizainbarkat
    alizainbarkat
    • cách đây 5 năm

    check #48 thank you :)

    • cách đây 5 năm
  • alizainbarkat
    alizainbarkat
    • cách đây 5 năm

    check #47 thank you :)

    • cách đây 5 năm
  • alizainbarkat
    alizainbarkat
    • cách đây 5 năm

    check #46 thank you :)

    • cách đây 5 năm
  • weblover22
    weblover22
    • cách đây 5 năm

    Please check my entries , #43 and #44

    • cách đây 5 năm
  • pupster321
    pupster321
    • cách đây 5 năm

    .

    • cách đây 5 năm
  • weblover22
    weblover22
    • cách đây 5 năm

    plz kindly lets us know what type of logo do you prefere

    • cách đây 5 năm
  • alizainbarkat
    alizainbarkat
    • cách đây 5 năm

    plzz kindly selected the winner thank you :) for rating .

    • cách đây 5 năm
  • alizainbarkat
    alizainbarkat
    • cách đây 5 năm

    plzz check #20 #27 #28 #29 thank you :)

    • cách đây 5 năm
  • zain55
    zain55
    • cách đây 5 năm

    #16 plz tell the name of your business, you can see my logo is #16

    • cách đây 5 năm
  • Tareq017
    Tareq017
    • cách đây 5 năm

    Advice Please #6.

    • cách đây 5 năm
  • hamulsson
    hamulsson
    • cách đây 5 năm

    Name please.Thank you

    • cách đây 5 năm
  • c5comics
    c5comics
    • cách đây 5 năm

    Can you please clarify the name of the business? Thanks.

    • cách đây 5 năm
  • princesharma727
    princesharma727
    • cách đây 5 năm

    I can make this logo for you. messeage me if you are interested

    • cách đây 5 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!