TheView - Hotel & Restaurant

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $140
 • Các bài thi đã nhận: 40
 • Người chiến thắng: hassan22as

Tóm tắt cuộc thi

resorts name "TheView" and Hotel and Restaurant

We are looking to cater to small business for company retreat. Great food and comfortable with SPA feel to it..

with a Friendly Staff

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“He was also asking if I needed anything else. I felt bad few times I wouldn\'t respond for day or 2. Gave me everything I ask for. ”

Hình ảnh hồ sơ bcavanah, Philippines.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • webhub2014
  webhub2014
  • 3 years ago

  hi sir, pls check # 151, give your feedback,ths.

  • 3 years ago
 • erdibaci1
  erdibaci1
  • 3 years ago

  #148 thank you and feedback please

  • 3 years ago
 • HimawanMaxDesign
  HimawanMaxDesign
  • 3 years ago

  #135. Thanks.

  • 3 years ago
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • 3 years ago

  Please check #134

  • 3 years ago
 • mamunfaruk
  mamunfaruk
  • 3 years ago

  Please check #117, #118, #119, #120, #121. Thanks.

  • 3 years ago
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • 3 years ago

  Please check #112, #113 and feedback for them thanks.

  • 3 years ago
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • 3 years ago

  Please check #111

  • 3 years ago
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • 3 years ago

  Please check #108 thanks.

  • 3 years ago
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • 3 years ago

  Please check entry #107 and feedback thanks.

  • 3 years ago
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • 3 years ago

  Please check entry #86 you asked for black and white version

  • 3 years ago
 • asnpaul84
  asnpaul84
  • 3 years ago

  Please check #67 & #68 . Thank you.

  • 3 years ago
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • 3 years ago

  Please check entry #47

  • 3 years ago
 • rassamfeali
  rassamfeali
  • 3 years ago

  #22 #23

  • 3 years ago
 • zouchmarwen
  zouchmarwen
  • 3 years ago

  Hi! please check #12 hope you like it! tell me if you nedd any changes :)

  • 3 years ago
 • SomiKac
  SomiKac
  • 3 years ago

  Why can t submit my design

  • 3 years ago
 • Mazeduljoni
  Mazeduljoni
  • 3 years ago

  Please send me detail.

  • 3 years ago
 • eliasj1982
  eliasj1982
  • 3 years ago

  I am not understand this job

  • 3 years ago
 • bcavanah
  Chủ cuộc thi
  • 3 years ago

  LOGO "TheView" Tag line - Hotel - Restaurant function rooms

  • 3 years ago

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!