Thintech logo

  • Trạng thái: Closed
  • Giải thưởng: $140
  • Các bài thi đã nhận: 35
  • Người thắng cuộc: commharm

Tóm tắt cuộc thi

Hi Freelancers,
we are looking for a logo design with the following ideas that you could inspire:

- My company's name is Thintech.
- Startup
- It's dedicated to cloud services , virtual servers and light terminals.
- We encourage us to deliver the best technology solutions for costumers problems.

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

  • faisal7262
    faisal7262
    • cách đây 4 năm

    and #85 also

    • cách đây 4 năm
  • faisal7262
    faisal7262
    • cách đây 4 năm

    whats about #84

    • cách đây 4 năm
  • FreeLander01
    FreeLander01
    • cách đây 4 năm

    #83 Please Check

    • cách đây 4 năm
  • rakeshsingh75
    rakeshsingh75
    • cách đây 4 năm

    sir please see #75

    • cách đây 4 năm
  • StanleyV2
    StanleyV2
    • cách đây 4 năm

    Hi,can you give more info about the design you want,what color,shape,font,etc,thank you!

    • cách đây 4 năm
    1. thintech
      Người tổ chức Cuộc thi
      • cách đây 4 năm

      i dont have a clear design in mind, but try something no too so "cloud explicit" , FreeLancer logo idea ...wmware colors ...

      • cách đây 4 năm
  • michaelf4
    michaelf4
    • cách đây 4 năm

    excuse me, check out my logo, some info: the four square in the logo mean server and rack, i think your company is computing company, so i made it like that ... Good luck for your company !

    • cách đây 4 năm
    1. thintech
      Người tổ chức Cuộc thi
      • cách đây 4 năm

      Thanks!

      • cách đây 4 năm
  • thintech
    Người tổ chức Cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    Hi i didn't expect that great designs less tan 8 hours! Thank you all (rejected include!)

    • cách đây 4 năm
  • faisal7262
    faisal7262
    • cách đây 4 năm

    plz rate #51

    • cách đây 4 năm

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

    Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!