TOM TILE logo design

  • Trạng thái: Closed
  • Giải thưởng: $180
  • Các bài thi đã nhận: 4
  • Người thắng cuộc: jummachangezi

Tóm tắt cuộc thi

TOM TLE is a Project Based Porcelain Ceramic tile supplier.
Most of our customer is commercial builder and build highend apartment or townhouses.

the requirements of this logo:
classic, Europe royal style, simple, easy remember&recognize, prefer GOLDEN, black, kind of heavy color

Also needs desig of business cards or many other staff

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

  • absolutelydesign
    absolutelydesign
    • cách đây 2 năm

    Hi Please check #124

    • cách đây 2 năm
  • indunil29
    indunil29
    • cách đây 2 năm

    Please check #107

    • cách đây 2 năm
  • LushDesigner
    LushDesigner
    • cách đây 2 năm

    is this "TLE" or "TILE" ?

    • cách đây 2 năm
    1. lionwuwei
      Người tổ chức Cuộc thi
      • cách đây 2 năm

      typing mistake, TILE

      • cách đây 2 năm
  • sutapatiwari86
    sutapatiwari86
    • cách đây 2 năm

    Please check #62, #63

    • cách đây 2 năm
  • markmael
    markmael
    • cách đây 2 năm

    #58 thanks

    • cách đây 2 năm
  • avirath
    avirath
    • cách đây 2 năm

    Please check #34

    • cách đây 2 năm
  • DesignStack
    DesignStack
    • cách đây 2 năm

    Hi lion, Is there any tag line for TOM TILE

    • cách đây 2 năm
    1. lionwuwei
      Người tổ chức Cuộc thi
      • cách đây 2 năm

      I dont have one. Any good suggestion?? I want to be a reliable supplier for my friends, quality control ,good price

      • cách đây 2 năm
    2. DesignStack
      DesignStack
      • cách đây 2 năm

      Hi Lion, Checkout my Design of TOM TILE

      • cách đây 2 năm
  • thelionstuidos
    thelionstuidos
    • cách đây 2 năm

    Check #10 #11 #12 #13 #14 #15

    • cách đây 2 năm
  • jarasaleem
    jarasaleem
    • cách đây 2 năm

    #2, #3, #5, #6 ... have a look...

    • cách đây 2 năm

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

    Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!