Touch Rotate Spin Wheel Menu for iPhone or Android

 • Trạng thái: Closed
 • Giải thưởng: $50
 • Các bài thi đã nhận: 2
 • Người thắng cuộc: TrenboloneA

Tóm tắt cuộc thi

I need a rotate spin wheel that looks like the one in the iPhone App called "Over"
[url removed, login to view]

I need a full circle spin wheel showing on screen with 8 items on it instead of half of the wheel in the "Over" app with only 3 items showing on screen.

Please see attached video if you don't have the "Over" app. The touch and feel should be exactly the same. OnTouch, user will be able to spin the wheel. OnTouchReleased, the wheel will snap back on the grid.

Contestants please provide a video to show the working spin wheel.
Winner needs to provide the objective-c source code in Xcode Project.
100% Bonus will be given to Winner who can provide another version using cocos2d c++ source instead of objective-c version.
200% Bonus will be given to Winner who can provide Android version.

Các kĩ năng được đề xuất

Phản hồi của người thuê

“Good work. Thanks!”

Hình ảnh hồ sơ AthenaFira, United States.

Bảng thông tin công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!