T-Shirt Design

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $10
 • Các bài thi đã nhận: 137
 • Người chiến thắng: afianmiah

Tóm tắt cuộc thi

I need a t-shirt design using the following definition of an "architect"

ar·chi·tect
/ˈärkəˌtekt/

a person who designs buildings and in many cases also supervises their construction.

white lettering on black background.
architect to be in large font.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Excellent and great designs ”

Hình ảnh hồ sơ kopplin, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • arfinjihad01
  arfinjihad01
  • cách đây 1 tháng

  I hope you like my design. You look at my design. CHECK - ( #207 #208 #209 #210 #211 ) Thank You!

  • cách đây 1 tháng
 • Yeakub16
  Yeakub16
  • cách đây 1 tháng

  #316 Please check

  • cách đây 1 tháng
 • Yeakub16
  Yeakub16
  • cách đây 1 tháng

  #316 Please check

  • cách đây 1 tháng
 • Yeakub16
  Yeakub16
  • cách đây 1 tháng

  #316 Please check

  • cách đây 1 tháng
 • Yeakub16
  Yeakub16
  • cách đây 1 tháng

  #316 Please check

  • cách đây 1 tháng
 • Yeakub16
  Yeakub16
  • cách đây 1 tháng

  #316 Please check

  • cách đây 1 tháng
 • Yeakub16
  Yeakub16
  • cách đây 1 tháng

  #316 Please check

  • cách đây 1 tháng
 • Yeakub16
  Yeakub16
  • cách đây 1 tháng

  #316 Please check

  • cách đây 1 tháng
 • Yeakub16
  Yeakub16
  • cách đây 1 tháng

  #316 Please check

  • cách đây 1 tháng
 • Yeakub16
  Yeakub16
  • cách đây 1 tháng

  #316 Please check

  • cách đây 1 tháng
 • Yeakub16
  Yeakub16
  • cách đây 1 tháng

  #316 Please check

  • cách đây 1 tháng
 • Yeakub16
  Yeakub16
  • cách đây 1 tháng

  #316 Please check

  • cách đây 1 tháng
 • Yeakub16
  Yeakub16
  • cách đây 1 tháng

  #316 Please check

  • cách đây 1 tháng
 • Yeakub16
  Yeakub16
  • cách đây 1 tháng

  #316 Please check

  • cách đây 1 tháng
 • Yeakub16
  Yeakub16
  • cách đây 1 tháng

  #316 Please check

  • cách đây 1 tháng
 • Unique05
  Unique05
  • cách đây 1 tháng

  Please check #315

  • cách đây 1 tháng
 • bashirrased
  bashirrased
  • cách đây 1 tháng

  Please check my entry #314

  • cách đây 1 tháng
 • RatanBiswas95
  RatanBiswas95
  • cách đây 1 tháng

  Please check my entry
  #301 by Ratan B.

  • cách đây 1 tháng
 • mdyounus19
  mdyounus19
  • cách đây 1 tháng

  Pesase check #298

  • cách đây 1 tháng
 • syedafatematuj
  syedafatematuj
  • cách đây 1 tháng

  check #271

  • cách đây 1 tháng
 • syedafatematuj
  syedafatematuj
  • cách đây 1 tháng

  check #270

  • cách đây 1 tháng
 • imranhossen3455
  imranhossen3455
  • cách đây 1 tháng

  I hope you like it, please check #258 , #259 , #260 , #261

  • cách đây 1 tháng
 • mdsaif19196
  mdsaif19196
  • cách đây 1 tháng

  I hope you like it, please check #253 #254

  • cách đây 1 tháng
 • arfinjihad01
  arfinjihad01
  • cách đây 1 tháng

  I hope you like my design. You look at my design. CHECK - ( #207 #208 #209 #210 #211 ) Thank You!

  • cách đây 1 tháng
 • GDHAKIM
  GDHAKIM
  • cách đây 1 tháng

  please check #239

  • cách đây 1 tháng
 • GDHAKIM
  GDHAKIM
  • cách đây 1 tháng

  pesase check #238

  • cách đây 1 tháng
 • GDHAKIM
  GDHAKIM
  • cách đây 1 tháng

  sir please check my Anather entries #218

  • cách đây 1 tháng
 • mdsksumon94
  mdsksumon94
  • cách đây 1 tháng

  plz sir check my entries #215

  • cách đây 1 tháng
 • arfinjihad01
  arfinjihad01
  • cách đây 1 tháng

  You look at my design. CHECK - ( #207 #208 #209 #210 #211 ) Thank You!

  • cách đây 1 tháng
 • arfinjihad01
  arfinjihad01
  • cách đây 1 tháng

  I hope you like my design. You look at my design. CHECK - ( #207 #208 #209 #210 #211 ) Thank You!

  • cách đây 1 tháng
 • raihan578222
  raihan578222
  • cách đây 1 tháng

  Please Sir Check #201

  • cách đây 1 tháng
 • lijabegum
  lijabegum
  • cách đây 1 tháng

  plz, check my entries #195 , #200

  • cách đây 1 tháng
 • GDHAKIM
  GDHAKIM
  • cách đây 1 tháng

  please check #184

  • cách đây 1 tháng
 • mdafzalsarkar231
  mdafzalsarkar231
  • cách đây 1 tháng

  Please check out my t-shirt design #181

  • cách đây 1 tháng
 • imranhossen3455
  imranhossen3455
  • cách đây 1 tháng

  please check #168

  • cách đây 1 tháng
 • imranhossen3455
  imranhossen3455
  • cách đây 1 tháng

  please check #167

  • cách đây 1 tháng
 • nnavid69
  nnavid69
  • cách đây 1 tháng

  Hello sir, please check #147

  • cách đây 1 tháng
 • sucitraghosh795
  sucitraghosh795
  • cách đây 1 tháng

  please check it #133

  • cách đây 1 tháng
 • raihan578222
  raihan578222
  • cách đây 1 tháng

  Please check #124 #125 #126

  • cách đây 1 tháng
 • dkmedia365
  dkmedia365
  • cách đây 1 tháng

  Please check #122

  • cách đây 1 tháng
 • nahidbd44
  nahidbd44
  • cách đây 1 tháng

  check #118

  • cách đây 1 tháng
 • nnavid69
  nnavid69
  • cách đây 1 tháng

  Hello sir, please check #102

  • cách đây 1 tháng
 • imranhossen3455
  imranhossen3455
  • cách đây 1 tháng

  please check #98

  • cách đây 1 tháng
 • mdkawsarm3344
  mdkawsarm3344
  • cách đây 1 tháng

  please check #97

  • cách đây 1 tháng
 • imranhossen3455
  imranhossen3455
  • cách đây 1 tháng

  Please check #95 .Thanks

  • cách đây 1 tháng
 • Rs26247
  Rs26247
  • cách đây 1 tháng

  Please check #80#81.Thanks.

  • cách đây 1 tháng
 • syedafatematuj
  syedafatematuj
  • cách đây 1 tháng

  check #69

  • cách đây 1 tháng
 • amdshahin431
  amdshahin431
  • cách đây 1 tháng

  Please check out my t-shirt design and let me know in the comments. Thank you

  • cách đây 1 tháng
 • Unique05
  Unique05
  • cách đây 1 tháng

  please check#53

  • cách đây 1 tháng
 • NrlNurafeeza
  NrlNurafeeza
  • cách đây 1 tháng

  Hi, please check my entries #39 and #48. I hope you like it and please rate my design. Thank you.

  • cách đây 1 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!