shahzadshahab Avatar

Các bài tham dự của shahzadshahab

Cho cuộc thi t-shirt design based on the theme of Kenyan flag

 1. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi t-shirt design based on the theme of Kenyan flag
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi t-shirt design based on the theme of Kenyan flag
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi t-shirt design based on the theme of Kenyan flag
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi t-shirt design based on the theme of Kenyan flag
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi t-shirt design based on the theme of Kenyan flag
  Bị từ chối
  0 Thích