shahzadshahab Avatar

Các bài tham dự của shahzadshahab

Cho cuộc thi t-shirt design based on the theme of Kenyan flag

 1. Á quân
  số bài thi 25
  Graphic Design Bài thi #25 cho t-shirt design based on the theme of Kenyan flag
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 15
  Graphic Design Bài thi #15 cho t-shirt design based on the theme of Kenyan flag
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 14
  Graphic Design Bài thi #14 cho t-shirt design based on the theme of Kenyan flag
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 2
  Graphic Design Bài thi #2 cho t-shirt design based on the theme of Kenyan flag
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 24
  Graphic Design Bài thi #24 cho t-shirt design based on the theme of Kenyan flag
  Bị từ chối
  0 Thích