T-shirt Design for LashBack, LLC

  • Trạng thái: Closed
  • Giải thưởng: $140
  • Các bài thi đã nhận: 90
  • Người thắng cuộc: afiqahnorizan

Tóm tắt cuộc thi

We provide compliance and competitive intelligence services for internet/email marketers.

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

  • amodsachintha
    amodsachintha
    • cách đây 4 năm

    check #206 #210 #211 and rate it. thanks

    • cách đây 4 năm
  • arteq04
    arteq04
    • cách đây 4 năm

    please check #192 #191 #190 #189 thanks!

    • cách đây 4 năm
  • antoniopiedade
    antoniopiedade
    • cách đây 4 năm

    hi please check #220 see private message for details
    thanks

    • cách đây 4 năm
  • iadesign
    iadesign
    • cách đây 4 năm

    #221 #222

    • cách đây 4 năm
  • rajaaa1987
    rajaaa1987
    • cách đây 4 năm

    Pls check #188 #207 #208 #209 #213 #219

    • cách đây 4 năm
  • rajaaa1987
    rajaaa1987
    • cách đây 4 năm

    Pls check #188 #207 #208 #209 #213 #219

    • cách đây 4 năm
  • hatterwolf
    hatterwolf
    • cách đây 4 năm

    #212 #213 #214 - check out my design. one of them contains some fun also :) - please rate or give me some feedback...thanks

    • cách đây 4 năm
    1. hatterwolf
      hatterwolf
      • cách đây 4 năm

      Sorry, i missed the numbers.....#214 #215 #216 are mine

      • cách đây 4 năm
  • amodsachintha
    amodsachintha
    • cách đây 4 năm

    please check #206 #210 #211 and rate

    • cách đây 4 năm
  • rajaaa1987
    rajaaa1987
    • cách đây 4 năm

    pls check #207 #208

    • cách đây 4 năm
  • arteq04
    arteq04
    • cách đây 4 năm

    #192 #191 #190 #189 please check thanks!

    • cách đây 4 năm
  • rajaaa1987
    rajaaa1987
    • cách đây 4 năm

    my final entry #188

    • cách đây 4 năm
  • hire4asterisk
    hire4asterisk
    • cách đây 4 năm

    Please also check #155, #156, #157, #158. Let me know your thoughts please.

    • cách đây 4 năm
  • hire4asterisk
    hire4asterisk
    • cách đây 4 năm

    Please check #149, #150, #151 and #152. Let me know your thoughts please.

    • cách đây 4 năm
  • venug381
    venug381
    • cách đây 4 năm

    Hello CH. Please check your PMB. Thank you

    • cách đây 4 năm
  • venug381
    venug381
    • cách đây 4 năm

    Please check

    • cách đây 4 năm
  • arteq04
    arteq04
    • cách đây 4 năm

    #141 #142 please check thanks!

    • cách đây 4 năm
  • rajaaa1987
    rajaaa1987
    • cách đây 4 năm

    My entry #138 #139

    • cách đây 4 năm
  • lowendmadness
    lowendmadness
    • cách đây 4 năm

    also #134!

    • cách đây 4 năm
  • lowendmadness
    lowendmadness
    • cách đây 4 năm

    hello, please rate #131 and #133. Thanks!

    • cách đây 4 năm
  • emzampunan
    emzampunan
    • cách đây 4 năm

    please rate entry #127, #128, #129. Thank you.

    • cách đây 4 năm
  • emzampunan
    emzampunan
    • cách đây 4 năm

    Please rate entry #126.Thank you

    • cách đây 4 năm
  • brandxperts
    brandxperts
    • cách đây 4 năm

    Dear sir, Please find some fine designs.
    Regards
    Team, BrandXperts

    • cách đây 4 năm
  • guidiex
    guidiex
    • cách đây 4 năm

    hi from argentina, thanks for the contest.

    • cách đây 4 năm
  • crayonscrayola
    crayonscrayola
    • cách đây 4 năm

    sir, kindly send feedback to my design #97 Thanks! :)

    • cách đây 4 năm
  • foralz1
    foralz1
    • cách đây 4 năm

    Please check #94 and #93 .. thanks :)

    • cách đây 4 năm
  • arteq04
    arteq04
    • cách đây 4 năm

    #91 #92 please check thanks!

    • cách đây 4 năm
  • rajaaa1987
    rajaaa1987
    • cách đây 4 năm

    My entry #87

    • cách đây 4 năm
  • inangmesraent
    inangmesraent
    • cách đây 4 năm

    Please check my design #78

    • cách đây 4 năm
  • DanteRav
    DanteRav
    • cách đây 4 năm

    #77 hope you like it. Please send feedback on any changes you might desireto the desighn. Thank you

    • cách đây 4 năm
  • DiegoDarien
    DiegoDarien
    • cách đây 4 năm

    check out number 73

    • cách đây 4 năm
  • lowendmadness
    lowendmadness
    • cách đây 4 năm

    thanks for the contest. Please have a look at #52.

    • cách đây 4 năm
    1. lowendmadness
      lowendmadness
      • cách đây 4 năm

      Thanks for the rating. Any suggestions on how to make it more to your liking?

      • cách đây 4 năm
  • rajaaa1987
    rajaaa1987
    • cách đây 4 năm

    My Entry #54

    • cách đây 4 năm
  • dhanashri2104
    dhanashri2104
    • cách đây 4 năm

    please check #15, #16 and #17

    • cách đây 4 năm
    1. dhanashri2104
      dhanashri2104
      • cách đây 4 năm

      also #50

      • cách đây 4 năm
  • AndyMMc
    Người tổ chức Cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    I like leaving the contest unsealed because it allows me to convey the 'style' that we're looking for.

    *** I will reject entries that are blatant rip-offs/copies of previous entries!!!***

    • cách đây 4 năm
  • rajaaa1987
    rajaaa1987
    • cách đây 4 năm

    My new entry #44

    • cách đây 4 năm
  • rajaaa1987
    rajaaa1987
    • cách đây 4 năm

    My entry #43

    • cách đây 4 năm
  • aishwasnik
    aishwasnik
    • cách đây 4 năm

    #30, #36. Feedback plz.

    • cách đây 4 năm
  • aishwasnik
    aishwasnik
    • cách đây 4 năm

    Seal the contest !

    • cách đây 4 năm
  • rajaaa1987
    rajaaa1987
    • cách đây 4 năm

    my Entry #14

    • cách đây 4 năm
  • sheras88
    sheras88
    • cách đây 4 năm

    plz check #29

    • cách đây 4 năm
  • sirrom
    sirrom
    • cách đây 4 năm

    please check #18 and #19. thanks - sirrom ( front & back )

    • cách đây 4 năm
  • armanlim
    armanlim
    • cách đây 4 năm

    seal the contest please.

    • cách đây 4 năm
  • rajaaa1987
    rajaaa1987
    • cách đây 4 năm

    my entry #12

    • cách đây 4 năm
  • uvasan
    uvasan
    • cách đây 4 năm

    Please view entry# 9 and if you like it will send the image in AI/ EPS format.

    • cách đây 4 năm

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

    Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!