T-shirt design for translation firm

 • Trạng thái: Closed
 • Giải thưởng: $50
 • Các bài thi đã nhận: 19
 • Người thắng cuộc: dworker88

Tóm tắt cuộc thi

Accepted Formats: Illustrator CS3 or Photoshop CS3 (300 dpi) print-ready artwork.
Print-ready artwork is exactly the size you want it to be printed, each color of your design is in its own layer, vectorized in Illustrator or Photoshop.
[url removed, login to view]
business suit then they flash you, and it's the shirt
Print-ready artwork is exactly the size you want it to be printed, each color of your design is in its own layer, vectorized in Illustrator or Photoshop.
For more information on sizing and formats, visit: [url removed, login to view]

Translation firm looking for the best designer out there. 1 t-shirt. 2 versions: 1 is mint; the other is white. The letters on both shirts are dark grey. The sentence: I AM A SEPTICAL ENTREPRENEUR will be printed on the shirt. It should read SKEPTICAL. This misspelling is intentional. The letter K should be added as a correction before the E using an arrow to show where that letter really goes. The K and the arrow should be in mint on the white t-shirt and white or black on the mint t-shirt.

I AM A SEPTICAL ENTREPRENEUR does not need to be written in capital letters. Please use a vintage font.

Our logo should appear at the back of the collar. It is attached to this description. Please remove the dark grey box. Only the letters will be used.

Các kĩ năng được đề xuất

Phản hồi của người thuê

“Great job, as usual!”

Hình ảnh hồ sơ magdaayuk1, Canada.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!