Typography of a poem for a wall sticker

 • Trạng thái: Closed
 • Giải thưởng: $10
 • Các bài thi đã nhận: 17
 • Người thắng cuộc: ancabaciu28

Tóm tắt cuộc thi

Hello there!

I'm looking for a typography of a poem for a wall sticker. The poem is in PT-BR, but it's ok for any people of any country to apply. That's the poem and an english version of it.

Com a chave na mão
quer abrir a porta,
não existe porta;
quer morrer no mar,
mas o mar secou;
quer ir para Minas,
Minas não há mais!
José, e agora?

With the key in hand
want to open the door,
There is no door;
Want to die at sea,
But the sea dried up;
Want to go to Minas,
There's no more Minas!
Joseph, now what?

IMPORTANT: The final result must be in BRAZILIAN PORTUGUESE. The english version is just to understand the idea. The parts inside ' * ' should be highlighted (but the * do not exist in the poem or the final result), like a bigger font, a bold type, since it looks like a desperation: Want to open the door... THERE IS NO DOOR. Please don't forget that the final result will be printed in a wall sticker.

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

 • gustavovieira
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 2 năm

  Since it's the first time I use this plataform, I have no idea how to edit the contest. Here's the poem with highlights:

  Com a chave na mão
  quer abrir a porta,
  *não existe porta;*
  quer morrer no mar,
  *mas o mar secou;*
  quer ir para Minas,
  *Minas não há mais!*
  **José, e agora?**

  The size is probably something like 1,2mt x 1,5mt

  • cách đây 2 năm
  1. payalverma22
   payalverma22
   • cách đây 2 năm

   Ok Thanks!

   • cách đây 2 năm
 • subhammittal95
  subhammittal95
  • cách đây 2 năm

  Check Entry #7 please

  • cách đây 2 năm
 • trincheracreativ
  trincheracreativ
  • cách đây 2 năm

  hi! check #4 and #5

  • cách đây 2 năm
 • subhammittal95
  subhammittal95
  • cách đây 2 năm

  and there are no words inside '*'

  • cách đây 2 năm
  1. gustavovieira
   Người tổ chức Cuộc thi
   • cách đây 2 năm

   It's in the comments... I don't know how to edit the contest.

   • cách đây 2 năm
 • subhammittal95
  subhammittal95
  • cách đây 2 năm

  Please the size of the sticker

  • cách đây 2 năm
 • payalverma22
  payalverma22
  • cách đây 2 năm

  Hi can you plz tell the size of the sticker.

  • cách đây 2 năm
  1. gustavovieira
   Người tổ chức Cuộc thi
   • cách đây 2 năm

   Hi! Probably something like 1,2mt x 1,5mt

   • cách đây 2 năm
 • mavrilfe
  mavrilfe
  • cách đây 2 năm

  The parts inside ' * ' should be highlighted (but the * do not exist in the poem or the final result), like a bigger font, a bold type, since it looks like a desperation: Want to open the door... THERE IS NO DOOR. ???? where is the *????

  • cách đây 2 năm
  1. mavrilfe
   mavrilfe
   • cách đây 2 năm

   aaaahhh ok haha

   • cách đây 2 năm
  2. gustavovieira
   Người tổ chức Cuộc thi
   • cách đây 2 năm

   Since it's the first time I use this plataform, I have no idea how to edit the contest. Here's the poem with highlights:

   Com a chave na mão
   quer abrir a porta,
   *não existe porta;*
   quer morrer no mar,
   *mas o mar secou;*
   quer ir para Minas,
   *Minas não há mais!*
   **José, e agora?**

   • cách đây 2 năm

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!