Typography T-Shirts

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $30
 • Các bài thi đã nhận: 44
 • Người chiến thắng: Rjjahidul17

Tóm tắt cuộc thi

Please be creative when doing this t-shirt design, be creative in using different fonts. I also need this design to be able to go on different color shirts

Do not use skulls, bones, coffins, tombstones, or of that nature. This is positive messaging

DEATH DOES NOT SEPARATE
DEATH UNITES
LIFE SEPARATES

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • MdRahmatMollah
  MdRahmatMollah
  • cách đây 1 tháng

  I hope mostly like this design. plz check my entry #321 #322 & #323 #325 #326 & #327 #328 #329 & #330

  • cách đây 1 tháng
 • Jmimdesigner
  Jmimdesigner
  • cách đây 1 tháng

  Check #305

  • cách đây 1 tháng
 • Maxbah
  Maxbah
  • cách đây 1 tháng

  Any feedback for Entry #298 please

  • cách đây 1 tháng
 • Jmimdesigner
  Jmimdesigner
  • cách đây 1 tháng

  Check #294

  • cách đây 1 tháng
 • Jmimdesigner
  Jmimdesigner
  • cách đây 1 tháng

  Check #293

  • cách đây 1 tháng
 • Mahin1432
  Mahin1432
  • cách đây 1 tháng

  #288

  • cách đây 1 tháng
 • mstjahanara965
  mstjahanara965
  • cách đây 1 tháng

  #286

  • cách đây 1 tháng
 • mstjahanara965
  mstjahanara965
  • cách đây 1 tháng

  Please cheek #285

  • cách đây 1 tháng
 • mstjahanara965
  mstjahanara965
  • cách đây 1 tháng

  cheek #284

  • cách đây 1 tháng
 • imamhosen38
  imamhosen38
  • cách đây 1 tháng

  #269 check

  • cách đây 1 tháng
 • Abukawshik
  Abukawshik
  • cách đây 1 tháng

  ANY FEEDBACK FOR #264

  • cách đây 1 tháng
 • GDHAKIM
  GDHAKIM
  • cách đây 1 tháng

  Please check #260

  • cách đây 1 tháng
 • tdesignerrobiul
  tdesignerrobiul
  • cách đây 1 tháng

  Please Check #259

  • cách đây 1 tháng
 • mskpathan55
  mskpathan55
  • cách đây 1 tháng

  Please Check #251 #252

  • cách đây 1 tháng
 • rksolution2005
  rksolution2005
  • cách đây 1 tháng

  Please Check #239 #240

  • cách đây 1 tháng
 • rksolution2005
  rksolution2005
  • cách đây 1 tháng

  Please Check #239

  • cách đây 1 tháng
 • rahmansohan970
  rahmansohan970
  • cách đây 1 tháng

  check out #225

  • cách đây 1 tháng
 • imamhosen38
  imamhosen38
  • cách đây 1 tháng

  check #220 #222 #223

  • cách đây 1 tháng
 • NANoyon9595
  NANoyon9595
  • cách đây 1 tháng

  #218 please check my design .. give your valuable feedback

  • cách đây 1 tháng
 • mskpathan55
  mskpathan55
  • cách đây 1 tháng

  Please Check #187 #188 #189

  • cách đây 1 tháng
 • RezanurExpert
  RezanurExpert
  • cách đây 1 tháng

  please check #182, #183, #184

  • cách đây 1 tháng
 • Graphicsittube
  Graphicsittube
  • cách đây 1 tháng

  Please check #152

  • cách đây 1 tháng
 • RezanurExpert
  RezanurExpert
  • cách đây 1 tháng

  Please check #147, #148

  • cách đây 1 tháng
 • RezanurExpert
  RezanurExpert
  • cách đây 1 tháng

  please check #145

  • cách đây 1 tháng
 • Unique05
  Unique05
  • cách đây 1 tháng

  please check#132

  • cách đây 1 tháng
 • Maxbah
  Maxbah
  • cách đây 1 tháng

  any feedback for Entry #112 please
  hope you will like it .

  • cách đây 1 tháng
 • nahidbd44
  nahidbd44
  • cách đây 1 tháng

  #105

  • cách đây 1 tháng
 • sbormon22
  sbormon22
  • cách đây 1 tháng

  Please check #98

  • cách đây 1 tháng
 • sbormon22
  sbormon22
  • cách đây 1 tháng

  Please check #94

  • cách đây 1 tháng
 • fkamal840
  fkamal840
  • cách đây 1 tháng

  Hi please check #79

  • cách đây 1 tháng
 • aahmednonan12196
  aahmednonan12196
  • cách đây 1 tháng

  hello sir, please check my entry #37

  • cách đây 1 tháng
 • Tarikul125
  Tarikul125
  • cách đây 1 tháng

  my design #16#19#20

  • cách đây 1 tháng
 • RezanurExpert
  RezanurExpert
  • cách đây 1 tháng

  please check my entry #15

  • cách đây 1 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!