URGENT! HELP! Need Design 2 Banners for Electric Scooter

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $60
 • Các bài thi đã nhận: 103
 • Người chiến thắng: neenanarendran

Tóm tắt cuộc thi

1 design for Rollup BannerL Size: 85cm x 200cm.(W x L)
1 design for PVC Banner: Size: 150cm x 290cm. (W x L)
I need the files to be AI, PSD and editable file and PDF printable file.

Design for Tomoloo L1-1 Electric Scooter
No price showing on the banner.
Feature and function must be shown on the banner.

See more ideas and details at the websites below:
[login to view URL]
[login to view URL]
[login to view URL]
[login to view URL]

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“qualiy is good and communication is good. creative is good”

Hình ảnh hồ sơ tingsin, Singapore.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • AngAto
  AngAto
  • cách đây 4 tuần

  Hello Sir,
  please check entry #122 thank you

  • cách đây 4 tuần
 • soyjuliogomez
  soyjuliogomez
  • cách đây 4 tuần

  Please Check #112 The design is already updated and I am willing to make more changes.

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok thanks

   • cách đây 4 tuần
 • designinsane
  designinsane
  • cách đây 4 tuần

  Sir check this entry #109 #111 Updated

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok thanks

   • cách đây 4 tuần
 • arifdesigner14
  arifdesigner14
  • cách đây 4 tuần

  please inbox

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok thanks

   • cách đây 4 tuần
 • hgulrani
  hgulrani
  • cách đây 4 tuần

  Please Check #64 and #65

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok thanks

   • cách đây 4 tuần
 • ValexDesign
  ValexDesign
  • cách đây 4 tuần

  Please check #68 Thanks...

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok thanks

   • cách đây 4 tuần
 • Anisur1997
  Anisur1997
  • cách đây 4 tuần

  check #76

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok thanks

   • cách đây 4 tuần
 • graphner
  graphner
  • cách đây 4 tuần

  Please Check My New Design #84 Thanks (Updated)

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok thanks

   • cách đây 4 tuần
 • designinsane
  designinsane
  • cách đây 4 tuần

  Please sir check my entry #85 New Design

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok thanks

   • cách đây 4 tuần
 • rkdesi
  rkdesi
  • cách đây 4 tuần

  Please check Entry #88 and give your comment / feedback

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok thanks

   • cách đây 4 tuần
 • bindualimunnahar
  bindualimunnahar
  • cách đây 4 tuần

  Please check #95 number entry, it will be appreciated if you check it out and tell me your thoughts.

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok thanks

   • cách đây 4 tuần
 • tufailrahim
  tufailrahim
  • cách đây 4 tuần

  please check my entry #101

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok thanks

   • cách đây 4 tuần
 • didodesign
  didodesign
  • cách đây 4 tuần

  please check Entry #48

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok ty

   • cách đây 4 tuần
 • hoaxer011
  hoaxer011
  • cách đây 4 tuần

  Please wait till the end, Hope you will get a better design.

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok ty

   • cách đây 4 tuần
 • Faruk4394
  Faruk4394
  • cách đây 4 tuần

  hello sir, please view my entry #50 , #52 . thanks.

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok ty

   • cách đây 4 tuần
 • murugeshdecign
  murugeshdecign
  • cách đây 4 tuần

  Hi!! please check my Revised Entry #45

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok ty

   • cách đây 4 tuần
 • uzairbhati3
  uzairbhati3
  • cách đây 4 tuần

  Hey my entry is in next page #43 And I used the ORIGINAL LOGO which you posted the logo og TOMOLOO.

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok ty

   • cách đây 4 tuần
 • hoaxer011
  hoaxer011
  • cách đây 4 tuần

  Hi There, Can I use picture from Official website of TOMOLOO?

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   yes you can of cos

   • cách đây 4 tuần
 • aliiqal120
  aliiqal120
  • cách đây 4 tuần

  Please check entry No.40

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok ty

   • cách đây 4 tuần
 • graphner
  graphner
  • cách đây 4 tuần

  Please Check My Design #39 Thanks!

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok ty

   • cách đây 4 tuần
 • murugeshdecign
  murugeshdecign
  • cách đây 4 tuần

  Hi!! please check my Entry #33

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok ty

   • cách đây 4 tuần
 • dzooel5
  dzooel5
  • cách đây 4 tuần

  please check my new entry #35

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok ty

   • cách đây 4 tuần
 • designinsane
  designinsane
  • cách đây 4 tuần

  please sir check my entry #12

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok rated

   • cách đây 4 tuần
 • uzairbhati3
  uzairbhati3
  • cách đây 4 tuần

  I get what you need hold on 1 hour

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok

   • cách đây 4 tuần
 • QasimAs
  QasimAs
  • cách đây 4 tuần

  #sealed please

  • cách đây 4 tuần
  1. tingsin
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 4 tuần

   ok rated

   • cách đây 4 tuần
 • QasimAs
  QasimAs
  • cách đây 4 tuần

  entry #18

  • cách đây 4 tuần

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!