URGENT: simple quick script to synchronize several mysql tables

 • Trạng thái: Closed
 • Giải thưởng: $10
 • Các bài thi đã nhận: 1
 • Người thắng cuộc: brnopcman

Tóm tắt cuộc thi

I need this URGENTLY to help debug and fix a problem I'm having.

I need a simple script which will do the following (pseudo-code):

READ from configuration file, the host, port, user, password of two mysql servers: SERVER1 and SERVER2.
For each DATABASE in SERVER1, repeat:
For each TABLENAME in [url removed, login to view], repeat:
Let T1 represent TABLENAME in [url removed, login to view] and T2 represent TABLENAME in SERVER2.DATABASE.
Get the name of the auto_increment primary key column of T1 (if none defined, skip to next table).
Select the MAX(primary key "PK" value) from T1 and T2
For each ROW in T1 that has a PK value larger than MAX([url removed, login to view]), copy the row from T1 to T2.
Compare the COUNT(*) from T1 and T2, and if they don't match, print a warning.
Done
Done
; end of pseudo-code

In the public phase of the contest, please upload screen shots showing your test procedure and test results. The code will be uploaded only if you are selected as the winner. THE CONTEST MAY BE ENDED EARLY IF A SATISFACTORY SUBMISSION IS RECEIVED.

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

 • minhanoi
  minhanoi
  • cách đây 2 năm

  Do you accept NodeJS script?

  • cách đây 2 năm

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!