marcoraimo Avatar

Các bài tham dự của marcoraimo

Cho cuộc thi UV Unwrap 3D Models in 3DSMAX.

 1. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về 3D Modelling cho cuộc thi UV Unwrap 3D Models in 3DSMAX.
  3D Modelling Bài thi #6 cho UV Unwrap 3D Models in 3DSMAX.
  3D Modelling Bài thi #6 cho UV Unwrap 3D Models in 3DSMAX.
  3D Modelling Bài thi #6 cho UV Unwrap 3D Models in 3DSMAX.
  3D Modelling Bài thi #6 cho UV Unwrap 3D Models in 3DSMAX.
  3D Modelling Bài thi #6 cho UV Unwrap 3D Models in 3DSMAX.
  3D Modelling Bài thi #6 cho UV Unwrap 3D Models in 3DSMAX.
  3D Modelling Bài thi #6 cho UV Unwrap 3D Models in 3DSMAX.
  3D Modelling Bài thi #6 cho UV Unwrap 3D Models in 3DSMAX.
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về 3D Modelling cho cuộc thi UV Unwrap 3D Models in 3DSMAX.
  3D Modelling Bài thi #1 cho UV Unwrap 3D Models in 3DSMAX.
  3D Modelling Bài thi #1 cho UV Unwrap 3D Models in 3DSMAX.
  0 Thích