MKatsarov Avatar

Các bài tham dự của MKatsarov

Cho cuộc thi UV Unwrap 3D Models in 3DSMAX.

 1. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về 3D Modelling cho cuộc thi UV Unwrap 3D Models in 3DSMAX.
  3D Modelling Bài thi #4 cho UV Unwrap 3D Models in 3DSMAX.
  3D Modelling Bài thi #4 cho UV Unwrap 3D Models in 3DSMAX.
  3D Modelling Bài thi #4 cho UV Unwrap 3D Models in 3DSMAX.
  3D Modelling Bài thi #4 cho UV Unwrap 3D Models in 3DSMAX.
  3D Modelling Bài thi #4 cho UV Unwrap 3D Models in 3DSMAX.
  0 Thích