Freelancer: marcoraimo
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

reduced polygons

Hi, here the new target models with poly stats. If you like it i start to work on the UV


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      1
                     cho                       UV Unwrap 3D Models in 3DSMAX.
Bài tham dự #1

Bảng thông báo công khai

 • marcoraimo
  marcoraimo
  • cách đây 3 tháng

  Ok, thank you, ill work on the UV asap

  • cách đây 3 tháng
 • EnvisionVR
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  Hi there, the poly counts look great! Please proceed with the UVs

  • cách đây 3 tháng