Freelancer: marcoraimo
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

New models

Hi, i changed some polys and created the UV. Let me know if it is what you want


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      6
                     cho                       UV Unwrap 3D Models in 3DSMAX.
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

 • EnvisionVR
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  Hi there, thanks for sending this through. I am reviewing now.

  • cách đây 4 tháng
  1. marcoraimo
   marcoraimo
   • cách đây 4 tháng

   Thank you for your feedback, if you can tell me how can i improve it, im dire i can do it as you want

   • cách đây 4 tháng