5 vertical banner designs

 • Tình trạng: Pending
 • Giải thưởng: $101
 • Các bài thi đã nhận: 48

Tóm tắt cuộc thi

Hi we want to make vertical gaming banners for decoration.
For these banners we need some kind of nice looking pattern or design which are gaming inspired.

We suggest black and white design, and please make something unique and clever. It should look aestetical pleasing and also relate to gaming. Best designer win a long term cooperation with us. Don't use any photos or images. This design should be in pattern or text or combination of both.

We would like you to submit 5 different designs. It can be simple and clean or complex, this is up to you.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!