Freelancer: ahsanhaque595
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

T- Shirt Design

Dear sir, If you need any change. please give me your valuable feedback. Thank

Bài tham dự cuộc thi #32 cho Design a T-Shirt: Global Warming is a Hoax
Bài tham dự #32

Bảng thông báo công khai

 • ahsanhaque595
  ahsanhaque595
  • cách đây 1 năm

  Dear sir, I am trying. Thank You..

  • cách đây 1 năm
 • ahsanhaque595
  ahsanhaque595
  • cách đây 1 năm

  Dear sir, I am trying. Thank You.

  • cách đây 1 năm
 • dlangpap
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 1 năm

  Like the frame, can you try a different font?

  • cách đây 1 năm