Bảng thông báo công khai

  • chessdesigns
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    Could we please see this logo without the woman in the middle. Thanks

    • cách đây 3 năm