Bảng thông báo công khai

 • era67
  era67
  • cách đây 3 năm

  a brief description of logo is displayed in the picture (entry #68 )

  • cách đây 3 năm
 • dgiebe
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  I don't really understand the icons. There is a d and g, but what is the middle one?

  • cách đây 3 năm