Bảng thông tin công khai

 • dustu33
  dustu33
  • cách đây 2 năm

  Yes. I will send to you all file, font and graphic. Thank you for your feedback.

  • cách đây 2 năm
 • CyTek
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 2 năm

  if i choose you, will you provide me the full source .psd file, and the font that you use and the graphic that you use?

  • cách đây 2 năm
 • tanzeelhussain
  tanzeelhussain
  • cách đây 2 năm

  Please check Entry #67 Entry #68

  • cách đây 2 năm