Freelancer: ralfgwapo
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

sample logo

hope you like it ma'am,, hope you will give me chance to work for you,,thanks

Bài tham dự cuộc thi #4 cho Design a Logo for ZMD Zoe Mosaic Designs LLC
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

 • mactabby86
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  That is very cool, ralfgwapo!! I'm still sorting out what will work the best for me. Thank you for your hard work!!! I appreciate your time.

  • cách đây 3 năm
 • ralfgwapo
  ralfgwapo
  • cách đây 3 năm

  please send me feedback ma'am/sir (ralfregean@gmail,com) thank you

  • cách đây 3 năm