Freelancer: touceiro92
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logotipo

Hola aqui anexo la propuesta de como quedaria en papelería y el logotipo en color negro por i lo usan para facturas o temas en especifico

Bài tham dự cuộc thi #20 cho Diseñar un logotipo for my business
Bài tham dự #20

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.