Freelancer: rikotan90
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo design

hi..this my design..tell me what u need and i will do it.. thankyou.. :D

Bài tham dự cuộc thi #22 cho Design a Logo for New Record Label
Bài tham dự #22

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.