Freelancer: Zeshu2011
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Elegant Design (2 different Orientations)

This design is show in 2 different orientations. Please download the images to get high resolution details. thanks

Bài tham dự cuộc thi #8 cho Design some Stationery for a Wedding Greeting Card - repost
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

 • westmins
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  Another Great design well done.

  • cách đây 4 năm
  1. Zeshu2011
   Zeshu2011
   • cách đây 4 năm

   Thank you sir.

   • cách đây 4 năm