Freelancer: Vixxxen
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Gingerbread gay men

Please leave me feedback and any changes you would like.

Bài tham dự cuộc thi #23 cho Illustration of Gay Gingerbread Men
Bài tham dự #23

Bảng thông báo công khai

 • Vixxxen
  Vixxxen
  • cách đây 5 năm

  Any feedback would be great. I can make any changes you would like.

  Thank you

  • cách đây 5 năm