Virtual Contact

 • Trạng thái: Closed
 • Giải thưởng: $100
 • Các bài thi đã nhận: 23
 • Người thắng cuộc: hasnarachid2010

Tóm tắt cuộc thi

I need to develop both a graphic logo and a name which reflects the collection of digital support tools below

1. Virtual chat agents - Keyword driven typed response based on user typed in request, just like automated chat. The agent has face of a real person
2. Virtual animated chat agents - same as above but the agent is a virtual animated character
3. Walk-on website spokesperson - transparent video spokesperson that walks onto site to deliver video message
4. On line chat - Online chat tool in which a salesperson chats to a sit visitor
5. Click to call - site visitor clicks on link to be connected instantly by telephone to the website live agent

Các kĩ năng được đề xuất

Phản hồi của người thuê

“Excellent to work with! Won two out of my three challenges for logo design. This will be a long term relationship!”

Hình ảnh hồ sơ williamgagnon69, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!