Freelancer: ifeoluwaadaramoy
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Ft_Show yourself Raw vocal

The first vocal Tuned 30 seconds of the raw vocals with my Fl studio D.A.W using Newtone and GOMCAM for my screen record.

Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.