1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 299
  Bài tham dự #299 về Graphic Design cho cuộc thi We need branding for "Tirada" luxury olive oil - 12/02/2022 03:22 EST
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 202
  Bài tham dự #202 về Graphic Design cho cuộc thi We need branding for "Tirada" luxury olive oil - 12/02/2022 03:22 EST
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 285
  Bài tham dự #285 về Graphic Design cho cuộc thi We need branding for "Tirada" luxury olive oil - 12/02/2022 03:22 EST
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 203
  Bài tham dự #203 về Graphic Design cho cuộc thi We need branding for "Tirada" luxury olive oil - 12/02/2022 03:22 EST
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 201
  Bài tham dự #201 về Graphic Design cho cuộc thi We need branding for "Tirada" luxury olive oil - 12/02/2022 03:22 EST
  Đã rút