1. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Research cho cuộc thi We need research on the "Advertising Services" industry from an IT perspective.
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Research cho cuộc thi We need research on the "Advertising Services" industry from an IT perspective.
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Research cho cuộc thi We need research on the "Advertising Services" industry from an IT perspective.
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Research cho cuộc thi We need research on the "Advertising Services" industry from an IT perspective.
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Research cho cuộc thi We need research on the "Advertising Services" industry from an IT perspective.
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Research cho cuộc thi We need research on the "Advertising Services" industry from an IT perspective.
  Đã rút