Web Developer

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $100
 • Các bài thi đã nhận: 170

Tóm tắt cuộc thi

We need you to build our website from scratch. Our company is about trucking and logistics. Please provide us your Porfolio

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • Danitechtips
  Danitechtips
  • cách đây 3 tháng

  plz give me feed back sir check my all entries thnx 6 4 7 112

  • cách đây 3 tháng
 • Parashshikder
  Parashshikder
  • cách đây 3 tháng

  have a look #166 .

  • cách đây 3 tháng
 • shamim2000com
  shamim2000com
  • cách đây 3 tháng

  Please check entry #180

  • cách đây 3 tháng
 • faroo202
  faroo202
  • cách đây 3 tháng

  Dear CH, please check Entry #177 and feedback. Thanks

  • cách đây 3 tháng
 • faroo202
  faroo202
  • cách đây 3 tháng

  Dear CH, please check entry #171 and feedback. Thanks

  • cách đây 3 tháng
 • rajbevin
  rajbevin
  • cách đây 3 tháng

  Sir, Please check #72 Thax.

  • cách đây 3 tháng
 • Danitechtips
  Danitechtips
  • cách đây 3 tháng

  check entry 5 6 7 112

  • cách đây 3 tháng
 • sohaghossainweb
  sohaghossainweb
  • cách đây 3 tháng

  Please Check My Entry #111

  • cách đây 3 tháng
 • sohaghossainweb
  sohaghossainweb
  • cách đây 3 tháng

  please check my entry #107 #108 #109

  • cách đây 3 tháng
 • Danitechtips
  Danitechtips
  • cách đây 3 tháng

  check entry 4 and massage me ty waiting

  • cách đây 3 tháng
 • yakubceo
  yakubceo
  • cách đây 3 tháng

  Dear contest holder,
  please check this entry #88 .
  Thank you.

  • cách đây 3 tháng
 • yakubceo
  yakubceo
  • cách đây 3 tháng

  Dear contest holder,
  please check this entry #87 .
  Thank you.

  • cách đây 3 tháng
 • yakubceo
  yakubceo
  • cách đây 3 tháng

  Dear contest holder,
  please check this entry #86 .
  Thank you.

  • cách đây 3 tháng
 • yakubceo
  yakubceo
  • cách đây 3 tháng

  Dear contest holder,
  please check this entry #85 .
  Thank you.

  • cách đây 3 tháng
 • sohaghossainweb
  sohaghossainweb
  • cách đây 3 tháng

  please check my entry #80 #81 #82

  • cách đây 3 tháng
 • divsabujhossain
  divsabujhossain
  • cách đây 3 tháng

  Dear contest holder, Kindly check this entry #75 .

  • cách đây 3 tháng
 • RINAN TECHNOLOGIES
  RINAN TECHNOLOGIES
  • cách đây 3 tháng

  Kindly check entry #73
  Feedback much appreciated!

  • cách đây 3 tháng
 • rajbevin
  rajbevin
  • cách đây 3 tháng

  Sir, Please check #72 Thax.

  • cách đây 3 tháng
 • rabiuljahid
  rabiuljahid
  • cách đây 3 tháng

  Dear Contest Holder,
  Please Check My Entry #71
  Thanks!!

  • cách đây 3 tháng
 • devhossen578
  devhossen578
  • cách đây 3 tháng

  Please check my entry #69

  • cách đây 3 tháng
 • expertnur
  expertnur
  • cách đây 3 tháng

  Dear contest holder, please check my entry #67

  • cách đây 3 tháng
 • enamulbirganj
  enamulbirganj
  • cách đây 3 tháng

  Dear contest holder, Please Check My Entry #66

  • cách đây 3 tháng
 • AzharMahmood22
  AzharMahmood22
  • cách đây 3 tháng

  Dear contest holder, Kindly check this entry #65

  • cách đây 3 tháng
 • divsabujhossain
  divsabujhossain
  • cách đây 3 tháng

  Dear contest holder, Kindly check this entry #64 .

  • cách đây 3 tháng
 • sohaghossainweb
  sohaghossainweb
  • cách đây 3 tháng

  Please Check My Entry #62 #63

  • cách đây 3 tháng
 • divsabujhossain
  divsabujhossain
  • cách đây 3 tháng

  Dear contest holder, Kindly check this entry #55 .

  • cách đây 3 tháng
 • kaderbss
  kaderbss
  • cách đây 3 tháng

  Please Check My Entry #52

  • cách đây 3 tháng
 • mohammad0676
  mohammad0676
  • cách đây 3 tháng

  Dear Contest Holder, Please check my entry #30 #44 #54

  • cách đây 3 tháng
 • itabasithbd
  itabasithbd
  • cách đây 3 tháng

  Dear Sir, Request to check my entries #41 , #45 , #47 , #48 and #51 . Thanks

  • cách đây 3 tháng
 • kaderbss
  kaderbss
  • cách đây 3 tháng

  Dear Contest Holder, please check my Entry #46

  • cách đây 3 tháng
 • mohammad0676
  mohammad0676
  • cách đây 3 tháng

  Please check my entry #30 #44

  • cách đây 3 tháng
 • enamulbirganj
  enamulbirganj
  • cách đây 3 tháng

  Best Entry #43

  • cách đây 3 tháng
 • Shahadatmim
  Shahadatmim
  • cách đây 3 tháng

  Please check my entry #38

  • cách đây 3 tháng
 • expertnur
  expertnur
  • cách đây 3 tháng

  Please check my entry #33

  • cách đây 3 tháng
 • Shahadatmim
  Shahadatmim
  • cách đây 3 tháng

  Please check entry #28

  • cách đây 3 tháng
 • Shahadatmim
  Shahadatmim
  • cách đây 3 tháng

  Please check entry #27

  • cách đây 3 tháng
 • WebRimon
  WebRimon
  • cách đây 3 tháng

  Dear Contest Holder, Please check entry #32 .

  • cách đây 3 tháng
 • devzakiya
  devzakiya
  • cách đây 3 tháng

  Dear Contest Holder, Please check entry #22 .

  • cách đây 3 tháng
 • devzakiya
  devzakiya
  • cách đây 3 tháng

  Dear Contest Holder, Please check entry #20 .

  • cách đây 3 tháng
 • shamimmian91
  shamimmian91
  • cách đây 3 tháng

  Dear contest holder, Kindly check this entry #21 .
  Please contact or message me if my work really impresses you. I can change anything if you want. Eagerly waiting for your valuable feedback. Thanks in advance Sir.

  • cách đây 3 tháng
 • mdshahinalidm
  mdshahinalidm
  • cách đây 3 tháng

  Dear Contest Holder. Please look at the #16 design carefully. I believe I will be able to achieve your maximum satisfaction.

  • cách đây 3 tháng
 • mdshahinalidm
  mdshahinalidm
  • cách đây 3 tháng

  Dear Contest Holder. Please look at the #15 trucking and logistics Website design carefully. I provide my work sample and portfolio. Please check this entry . I believe I will be able to achieve your maximum satisfaction.

  • cách đây 3 tháng
 • mdshahinalidm
  mdshahinalidm
  • cách đây 3 tháng

  Dear Contest Holder. Please look at the #14 trucking and logistics Website design carefully. I believe I will be able to achieve your maximum satisfaction. I provide My Work portfolio. please check it.

  • cách đây 3 tháng
 • devhossen578
  devhossen578
  • cách đây 3 tháng

  Please check my entry #11

  • cách đây 3 tháng
 • superInnova
  superInnova
  • cách đây 3 tháng

  request your logo please...
  (if any)...

  • cách đây 3 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!