whats a good tagline

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $50
 • Các bài thi đã nhận: 269
 • Người chiến thắng: nadikatla

Tóm tắt cuộc thi

Its for a pre school.. we want our tagline to capture that we donate proceeds to other 3rd world kids so they can also go to school. Similar to "Toms" ,, "one for one"..(concept is one kid gets a pair of shoes for each purchase)... Starbucks water.. "helps kids get clean water.". 'no child left behind" tutoring program by Pres Bush..
Our school also instill kindness,love of learning and respect for nature.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • SmartestLancer
  SmartestLancer
  • cách đây 3 năm

  you didn't rated my entry sir. #232

  • cách đây 3 năm
 • thqureshi
  thqureshi
  • cách đây 3 năm

  You never even rated my entry #24 and the comments

  • cách đây 3 năm
 • jjvince
  jjvince
  • cách đây 3 năm

  please see #299 and #210

  • cách đây 3 năm
 • xhleong
  xhleong
  • cách đây 3 năm

  Do take a look at #304

  Would also be great if you could share the site for your pre school (if available). Then participants could probably see what the mission, values and goals are to align the slogan better :)

  • cách đây 3 năm
 • TopClassPro
  TopClassPro
  • cách đây 3 năm

  have a look at #123

  • cách đây 3 năm
 • fcandreva
  fcandreva
  • cách đây 3 năm

  I hope you appreciate it #303 :)

  • cách đây 3 năm
 • shiva1010
  shiva1010
  • cách đây 3 năm

  Please Check #300

  • cách đây 3 năm
 • jjvince
  jjvince
  • cách đây 3 năm

  please rate #299

  • cách đây 3 năm
 • sagufadristee
  sagufadristee
  • cách đây 3 năm

  Please check my entry #228 #293 #294 . I hope you'll like it .

  • cách đây 3 năm
 • noornada
  noornada
  • cách đây 3 năm

  Kindly review the rest of my entries.i think you will like.

  • cách đây 3 năm
 • johnsonlav
  johnsonlav
  • cách đây 3 năm

  Please see #277

  • cách đây 3 năm
 • johnsonlav
  johnsonlav
  • cách đây 3 năm

  Please see #276

  • cách đây 3 năm
 • jjvince
  jjvince
  • cách đây 3 năm

  please check #210

  • cách đây 3 năm
 • RastWriter
  RastWriter
  • cách đây 3 năm

  pls rate #216 and #215

  • cách đây 3 năm
 • ilmom
  ilmom
  • cách đây 3 năm

  pls rate #247

  • cách đây 3 năm
 • thqureshi
  thqureshi
  • cách đây 3 năm

  pls rate #24 and also see comments

  • cách đây 3 năm
 • WeaveOwnWeb
  WeaveOwnWeb
  • cách đây 3 năm

  Please check our entry #199

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #234 #236

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #235 #236

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #234 #235

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #234 #235

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #234 #235

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #234 #235

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #194

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #194

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #194

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #194

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #194

  • cách đây 3 năm
 • sagufadristee
  sagufadristee
  • cách đây 3 năm

  Please review entry #228

  • cách đây 3 năm
 • nerielm25
  nerielm25
  • cách đây 3 năm

  Please check entry #221

  • cách đây 3 năm
 • izatfikriamer
  izatfikriamer
  • cách đây 3 năm

  please review #201

  • cách đây 3 năm
 • baicu93
  baicu93
  • cách đây 3 năm

  Please review #217

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #194

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #194

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #194

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #194

  • cách đây 3 năm
 • noornada
  noornada
  • cách đây 3 năm

  Kindly review my new entries.

  • cách đây 3 năm
 • Sidheek5
  Sidheek5
  • cách đây 3 năm

  please check #205

  • cách đây 3 năm
 • WeaveOwnWeb
  WeaveOwnWeb
  • cách đây 3 năm

  Please check our entry #199
  Its simple and attractive..

  • cách đây 3 năm
 • zeeshanmuhammad
  zeeshanmuhammad
  • cách đây 3 năm

  The ideal tag line is 196. Check it, and endorse it.

  • cách đây 3 năm
 • zeeshanmuhammad
  zeeshanmuhammad
  • cách đây 3 năm

  The ideal tag line is 196. Check it, and endorse it.

  • cách đây 3 năm
 • zeeshanmuhammad
  zeeshanmuhammad
  • cách đây 3 năm

  The ideal tag line is 196. Check it, and endorse it.

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #194

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #194

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #194

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #194

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #74

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #74

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #74

  • cách đây 3 năm
 • nadikatla
  nadikatla
  • cách đây 3 năm

  Best tag line for you #74

  • cách đây 3 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!