Write an article about nurses

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: $10
  • Các bài thi đã nhận: 11
  • Người chiến thắng: singhvishal1992

Tóm tắt cuộc thi

Looking for a well written article about nurses and the great things they do for patients. It can be an article about nurses caring for senior citizens or general care.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

  • jameemartin
    jameemartin
    • cách đây 3 năm

    Pleasd check entry #12. Kindly review and rate it too. Thank you. Hope you'll consider it. :)

    • cách đây 3 năm
    1. jameemartin
      jameemartin
      • cách đây 3 năm

      477 words

      • cách đây 3 năm
  • cyvac
    cyvac
    • cách đây 3 năm

    Let's know the number of words, pls.

    • cách đây 3 năm
  • jameemartin
    jameemartin
    • cách đây 3 năm

    I'll submit later

    • cách đây 3 năm
  • mala255
    mala255
    • cách đây 3 năm

    Please consider and rate my work.
    Regard

    • cách đây 3 năm
  • iqrapervaiz
    iqrapervaiz
    • cách đây 3 năm

    Please rate my work. thanks

    • cách đây 3 năm
  • laststriker
    laststriker
    • cách đây 3 năm

    ^_^ rate my work

    • cách đây 3 năm
  • nagaradje
    nagaradje
    • cách đây 3 năm

    How many words ? 10th May by 21.00hrs.

    • cách đây 3 năm
  • Aleena86
    Aleena86
    • cách đây 3 năm

    willsubmit soon

    • cách đây 3 năm
    1. Lbrownant44
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 3 năm

      Ok

      • cách đây 3 năm
    2. topondo
      topondo
      • cách đây 3 năm

      hi, can you please illustrate the project.

      • cách đây 3 năm
  • Samzzzy
    Samzzzy
    • cách đây 3 năm

    Hi, can you tell me how many words you need?

    • cách đây 3 năm
    1. Lbrownant44
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 3 năm

      300

      • cách đây 3 năm
  • lunaim
    lunaim
    • cách đây 3 năm

    How many words?

    • cách đây 3 năm
    1. Lbrownant44
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 3 năm

      300

      • cách đây 3 năm
  • asadrmansoori
    asadrmansoori
    • cách đây 3 năm

    Hi , I will submit as soon as possible, would you increase the prize?

    • cách đây 3 năm
    1. Lbrownant44
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 3 năm

      Hi, what prize are you looking for ?

      • cách đây 3 năm
  • hadisazzaduvtc
    hadisazzaduvtc
    • cách đây 3 năm

    hello

    • cách đây 3 năm
    1. Lbrownant44
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 3 năm

      Hello

      • cách đây 3 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!