Write an iPhone application for Ordering Coffee

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $190
 • Các bài thi đã nhận: 9

Tóm tắt cuộc thi

I need an application built that allows customers to order their coffee in advance of picking it up at the café.

The concept of the app is very simple - customers order their coffee and when they arrive at the café it is ready for collection.

The app needs the ability to record the time taken to get from A to B in order to tell the café when to make the coffee. For example, if I am leaving home and it takes 5 minutes to get to the café then the app needs to record this the first time a customer uses the app and then save this for the next time.

The app also needs to record peoples coffee preference - e.g. Strong, Slim, Capichino, 1 sugar. including the ability to add in other preferences (e.g. Husband, Mum, etc.).

The app also needs to record the customers payment preference and have the ability for the customer to enter he or she's credit card for automatic payment.

I also need an iPad app developed for the use of the café. This app needs to advise the café staff of the following key things:

+ when the order is made

+what sort coffee is it

+ how long it will be before the customer will be at the café

+ How they are paying for it.

I need both the iPhone app and the iPad app to be very simple and easy to use.

I also need the app for Android (depending on the cost to duplicate) for both phone and tablet use.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!