Write some Software for switching between clone screen to extended desktop as COM object DLL

 • Tình trạng: Pending
 • Giải thưởng: £30
 • Các bài thi đã nhận: 0

Tóm tắt cuộc thi

I require a COM object DLL (as it will be used in legacy Visual Basic 6 application) which dynamically switching between clone screen and extended desktop.

The object should have two methods, SwitchClone and SwitchExtended.

You will need to enumerate attached monitors. It will be screen 2 which needs changing between an extended desktop, and a clone of screen 1.

You will need to preserve the resolution of both screens at all times.

These links will help you.
[login to view URL]
[login to view URL](v=vs.85).aspx
[login to view URL]

Các kĩ năng yêu cầu

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!