Giành được nhiều việc hơn khi làm bài kiểm tra

Chứng minh kỹ năng. Vượt qua bài kiểm tra. Kiếm được nhiều việc hơn.

Chứng minh uy tín của bạn và kiếm được việc nhiều hơn 25%*

Sau khi vượt qua bài kiểm tra, huy hiệu chứng nhận sẽ hiện trên tất cả chào giá và hồ sơ của bạn. Đây là một cách tuyệt vời để chiến thắng thêm nhiều công việc, thể hiện sự uy tín và độ tin cậy của bạn đến với bên thuê.

Các freelancer vượt qua những bài kiểm tra của chúng tôi có khả năng chiến thắng cao hơn 25% và kiếm được nhiều hơn so với những freelancer chưa vượt qua bài kiểm tra nào.

Bên thuê nhìn thấy chào giá của bạn như thế nào:

  1. Cải thiện thứ hạng cho chào giá của bạn

    Các bài kiểm tra mà bạn vượt qua sẽ giúp cải thiện thứ hạng cho chào giá của bạn và tăng cơ hội được đề xuất đến bên thuê

  2. Huy hiệu bài kiểm tra hiện ở trên chào giá

    Bên thuê có thể nhìn thấy toàn bộ huy hiệu của các bài kiểm tra mà bạn vượt qua.

  3. Điểm số sẽ minh chứng cho kỹ năng của bạn

    Bên thuê có thể nhìn thấy kết quả kiểm tra và so sánh bạn với những người khác.

Bid steps image

*dựa trên tất cả các freelancer đã chào giá trong khoảng thời gian từ tháng 10/2017 đến tháng 2/2018

Tất cả các bài kiểm tra

Trang web, IT & Phần mềm

Điện thoại di động & Máy tính

Sáng tác & Nội dung

Thiết kế, Truyền thông & Kiến trúc

Nhập liệu và Hành chính

Khoa học & Kĩ thuật

Tiếp thị & Bán hàng

Kinh doanh, Kế toán, Nhân sự & Pháp lý

Dịch thuật & Ngôn ngữ

Việc làm tự do