Phí và lệ phí Freelancer

Dành cho Người thuê

Các dự án

Freelancer là nơi bạn có thể đăng kí, đăng dự án, nhận lượt đặt giá, duyệt hồ sơ của freelancer và thảo luận yêu cầu dự án hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn quyết định trao dự án, và freelancer đồng ý, chúng tôi sẽ thu một khoản dự án phí nhỏ dựa theo giá trị của lượt đặt giá được chọn, dưới danh nghĩa phí trung gian.

Phí được thu sẽ phụ thuộc vào loại hình dự án.

Đối với dự án giá cố định, một khoản phí 3% hoặc $3.00 USD (chọn số tiền nào lớn hơn) sẽ được thu vào thời điểm mà dự án bạn trao được freelancer tương ứng chấp nhận. Nếu sau đó bạn thanh toán nhiều hơn so với mức chào giá ban đầu, chúng tôi sẽ tiếp tục thu phí dự án đối với khoản chênh lệch thêm.

Đối với các dự án theo giờ, khoản phí 3% sẽ được áp dụng cho mỗi thanh toán mà bạn trả cho freelancer.

Bạn có thể hủy dự án trong bảng điều khiển bất cứ lúc nào, tối đa (7) ngày sau khi dự án được chấp nhận để được hoàn tiền đầy đủ.

Bạn có thể mua thêm nâng cấp dự án tùy chọn.

Các cuộc thi

Vào thời điểm đăng cuộc thi, người thuê phải có đủ ngân sách tương đương tổng số tiền thưởng. Chúng tôi có gói bảo đảm hoàn lại cho khoản tiền này.

Gói Bảo đảm hoàn tiền cho phép bạn nhận lại tiền trong vòng 30 ngày từ khi kết thúc cuộc thi nếu bạn không hài lòng với kết quả. Nếu có nguyện vọng, bạn chỉ cần liên lạc với nhân viên hỗ trợ.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ không được hoàn tiền trong '"Cuộc thi đảm bảo", và khoản này không bao gồm bất kì gói nâng cấp nào mà bạn đã mua. Nếu đã chọn ra bài thi thắng cuộc và kết thúc quá trình chuyển giao dự án, đồng nghĩa với việc trao giải thưởng, bạn sẽ không đủ điều kiện nhận tiền bồi hoàn.

Không có phí cuộc thi cho việc đăng và trao cuộc thi dành cho người thuê.

Mỗi bài dự thi được trao thưởng thêm cũng sẽ yêu cầu thanh toán giải thưởng cho bài dự thi đó.

Những nâng cấp cuộc thi tùy chọn có thể được mua.

Dịch vụ

Vào thời điểm mua dịch vụ, bên thuê phải cung cấp đủ số tiền tương đương với tổng giá trị dịch vụ. Khoản tiền này sẽ được hệ thống Mốc Thanh Toán của Freelancer bảo đảm. Bạn chỉ phải giải ngân khi đã hài lòng 100% với kết quả công việc được giao.

Dành cho Freelancer

Freelancer là nơi bạn có thể đăng kí, tạo hồ sơ, chọn kĩ năng cho dự án bạn muốn làm, đăng portfolio, nhận thông báo dự án, thảo luận chi tiết dự án với người thuê, đặt giá cho dự án (thành viên miễn phí có 8 lượt mỗi tháng) và tham gia cuộc thi.

Bạn có thể mua các gói nâng cấp để cải thiện lượt đặt giá của mình.

Các dự án

Với dự án giá cố định, nếu bạn được trao dự án, và chấp nhận, chúng tôi sẽ thu một khoản dự án phí tùy theo giá đặt của bạn, dưới danh nghĩa bên trung gian. Nếu sau đó bạn được thanh toán nhiều hơn khoản ban đầu, chúng tôi sẽ tiếp tục thu phí mỗi khi bạn nhận tiền công.

Với dự án theo giờ, phí sẽ được thu mỗi khi người thuê thanh toán cho bạn.

Phí cho các dự án giá cố định là 10% hoặc $5.00 USD, chọn khoản nào lớn hơn, và 10% cho các dự án theo giờ.

Các cuộc thi

Bạn không mất tiền để đăng bài dự thi. Phí thi chỉ áp dụng khi bạn được trao giải, nghĩa là sau khi khâu bàn giao đã hoàn thành.

Phí cuộc thi cho freelancer là 10% hoặc $5.00 USD, chọn khoản nào lớn hơn.

Dịch vụ

Nêu bạn được thuê sau đó để thực hiện Dịch Vụ, phí 20% trên mức giá tổng của dịch vụ sẽ được thu. Khoản tiền này được thu khi dịch vụ được đặt bằng cách khấu trừ từ khoản thanh toán mà bạn nhận được.

Chương trình Freelancer Ưa thích

Nếu là thành viên của chương trình Freelancer Ưa Thích, bạn sẽ được thu phí dự án 15% khi được trao và nhận dự án với gói Tuyển Dụng. Thay vì thu trước như dự án thông thường, phí sẽ được tính khi bạn nhận được tiền thanh toán.

Hoàn trả bằng điểm uy tín

Trong một vài trường hợp, tiền bồi hoàn sẽ được trả dưới dạng tín dụng. Khoản tiền này chỉ có thể được sử dụng trên Freelancer.com, không thể được rút hay chuyển tới bất kì đâu, và sẽ hết hạn sau 90 ngày kể từ khi tiếp nhận.

Khuyến Mãi 0% Phí

Hoa hồng dự án được tính cho những freelancer giới thiệu được người thuê mới chưa có tài khoản trên Freelancer.com và tham gia tạo tài khoản mới, sẽ được giảm từ 10% xuống 0% đối với tất cả các dự án tương lai được thực hiện bởi freelancer giới thiệu cho người thuê được giới thiệu đó.

Chương trình áp dụng các điều kiện sau:

 • Bên thuê mới phải được giới thiệu qua các đường dẫn quảng cáo cụ thể tại https://www.freelancer.com/no-commission.
 • Để tránh nghi ngờ, việc giảm phí hoa hồng dự án cho freelancer còn 0% chỉ áp dụng đối với công việc mới mà do chính freelancer đăng ký thành công cho khuyến mãi này thực hiện cho bên thuê cụ thể liên quan đến đăng ký này. Các dự án mới phải bắt đầu sau khi bên thuê tạo tài khoản mới trên Freelancer.com và có thể được tiến hành bằng cách dùng tài khoản mới đó.
 • Phí hoa hồng dự án cho freelancer chỉ được hạ từ 10% xuống 0% đối với khuyến mãi này. Tất cả các loại phí khác vẫn không bị ảnh hưởng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các loại phí hoa hồng và phí giao dịch của bên thuê.
 • Khuyến mãi này không áp dụng cho các cuộc thi.
 • Freelancer có quyền xem xét phân loại bên thuê là khách hàng mới theo mục đích của khuyến mãi này để đảm bảo rằng khuyến mãi được áp dụng công bằng. Bên thuê phải làm việc và thanh toán cho freelancer bằng cách sử dụng hình thức khuyến mãi này trước khi khuyến mãi này bắt đầu, ví dụ như từ một nền tảng khác. Các freelancer có thể được yêu cầu cung cấp bằng chức đã làm việc và nhận thanh toán trước đó để đủ điều kiện được hưởng giảm phí hoa hồng. Để đủ điều kiện tham gia khuyến mãi này, bên thuê không được có tài khoản nào đang hoạt động trên Freelancer.com mà đã thực hiện thanh toán trong vòng 6 tháng trước khi tạo tài khoản mới.
 • Tất cả các yếu tố khác trong Thỏa Thuận Người dùng sẽ tiếp tục áp dụng - xem tại https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Tất cả các yếu tố khác về Thuế Phí trong các Điều Khoản Bổ Sung có thể tiếp tục được áp dụng - xem https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer có thể yêu cầu cả hai bên điền vào và hoàn thành trang hồ sơ của họ và/hoặc trải qua quá trình kiểm tra danh tính trước khi thực hiện giải ngân thanh toán.
 • Freelancer có thể yêu cầu thông tin về dự án mà có áp dụng giảm phí hoa hồng khi được hoàn thành thích hợp.
 • Khuyến mãi này có thể được rút lại đối với một người dùng cụ thể nếu như phát hiện các vấn đề nghiêm trọng, giả mạo hay thu phí ngược lại, nếu Freelancer tin rằng có nguy cơ số tiền quỹ bị thu ngược hay hoàn lại, trong trường hợp có tranh chấp xảy ra giữa bên thuê và freelancer, hoặc vì lý do nào khác.
 • Freelancer có quyền không cho phép sử dụng khuyến mãi này theo quyết định tuyệt đối của riêng mình, về việc sử dụng khuyến mãi công bằng, và nhằm ngăn ngừa các hình thức lừa đảo đáng nghi.
 • Freelancer có quyền yêu cầu nộp thêm thông tin về các bên đăng ký sử dụng khuyến mãi này, nhằm mục đích điều tra lừa đảo và nhằm quản lý rủi ra và các vấn đề liên quan.
 • Freelancer có quyền hủy hoặc điều chỉnh khuyến mãi này vào bất kỳ thời điểm nào.
 • Freelancer có quyền hủy khuyến mãi này tại các khu vực nếu như chương trình trở nên không phù hợp hay không hợp pháp khi áp dụng cho công dân tại khu vực đó.

Các gói thành viên

Chỉ bằng một trong số các gói thành viên, bạn có thể thay đổi lệ phí phải đóng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Là thành viên miễn phí, hoặc hưởng lợi ích đặc biệt với tư cách thành viên trả phí, tất cả đều phụ thuộc vào bạn.

Các Gói Thành viên sẽ trừ tiền theo tháng hoặc theo năm vào đúng ngày mà bạn đăng ký gói thành viên đó nếu không bị hủy bỏ. Nếu tiền không đủ chúng tôi sẽ cố gắng tái lập gói thành viên của bạn trong 30 ngày cho đến khi bạn nạp đủ tiền.

Bạn có thể hủy bỏ gói thành viên của mình vào bất kỳ lúc nào từ trang cài đặt người dùng. Việc làm này sẽ hủy bỏ việc trừ tiền vào cuối kỳ đăng ký mà không mất thêm phí.

Xem danh sách gói thành viên

Chi phí khác

Các dự án

Các khoản phí sau sẽ được thu cho dịch vụ phát sinh, trừ trường hợp được bao gồm trong lợi ích của một gói thành viên:

Đăng một Dự án MIỄN PHÍ
Nồi Bật $9.00 USD
Khẩn cấp $9.00 USD
Riêng tư $19.00 USD
Toàn thời gian $199.00 USD
Người tuyển dụng $9.50 USD
Thỏa thuận không tiết lộ (NDA) $19.00 USD
Thỏa Thuận Bản Quyền $19.00 USD
Đã niêm phong $9.00 USD
Ưu tiên $5.00 USD
Gia hạn $9.00 USD

Các cuộc thi

Các khoản phí sau sẽ được thu cho dịch vụ phát sinh, trừ trường hợp được bao gồm trong lợi ích của một gói thành viên:

Đăng cuộc thi MIỄN PHÍ
Trao thưởng cuộc thi MIỄN PHÍ
Trao thưởng cho các freelancer khác MIỄN PHÍ
Được đảm bảo MIỄN PHÍ
Nồi Bật $30.00 USD
Cuộc thi hàng đầu $30.00 USD
Khẩn cấp $35.00 USD
Làm nổi bật $15.00 USD
Đã niêm phong $30.00 USD
Riêng tư $25.00 USD
Thỏa thuận không tiết lộ (NDA) $20.00 USD
Gia hạn Chi phí:
3 ngày = 15% của giải thưởng cuộc thi
5 ngày = 20% của giải thưởng cuộc thi
7 ngày = 30% của giải thưởng cuộc thi
14 ngày = 40% của giải thưởng cuộc thi
21 ngày = 50% của giải thưởng cuộc thi
Một nửa khoản phí này sẽ được bổ sung vào phần thưởng của cuộc thi (làm tròn thành số nguyên gần nhất).

Phí đặt giá

Đặt giá cho các dự án MIỄN PHÍ
Lượt đặt giá được tài trợ 0.75% số tiền chào giá (tối thiểu $5.00 USD, tối đa $20.00 USD)
Làm nổi bật hồ sơ đặt giá $1.00 USD

Phí Bài thi

Gửi bài dự thi MIỄN PHÍ
Bài thi Niêm phong $0.50 USD
Nêu bật Bài thi $0.50 USD

Phí hướng dẫn

Tài trợ hướng dẫn Tại thời điểm bảo trợ (tối thiểu $50.00 USD)

Kiểm tra

Làm bài thi Tùy thuộc vào bài thi. Bạn sẽ được thông báo trước khi mua. Thường là miễn phí, $3.25 USD, $6.50 USD, hoặc $9.75 USD.

Phí giao dịch

Phí giao dịch áp dụng đối với Thẻ Tín Dụng, PayPal hoặc Skrill.* $0.30 USD + 2.3%
Nạp tiền từ ngân hàng địa phương MIỄN PHÍ
Chuyển khoản quốc tế $15.00 USD
*Người dùng tại Úc phải trả 0,3 AUD + 0,99% phí giao dịch qua thẻ tín dụng/ghi nợ.

Phí phân xử

Phí phân xử cho tranh chấp mốc thanh toán là $5.00 USD hoặc 5%, chọn khoản nào lớn hơn.

Hệ thống giải quyết tranh chấp của chúng tôi được thiết kế nhằm hỗ trợ các bên liên quan dàn xếp vấn đề liên quan tới tiền đặt cọc mà không cần người phân xử.

Sau 4 ngày kể từ khi tranh chấp bắt đầu (hoặc 7 ngày nếu freelancer là bên khởi xướng), một trong hai bên có thể thuê trọng tài xử lý. Bên còn lại sẽ có 4 ngày để đồng ý thanh toán khoản phí này, và đây cũng là hạn chót để đôi bên đưa ra bằng chứng. Nếu hết thời hạn này mà một bên không thanh toán, bên đó sẽ thua cuộc.

Phí phân xử sau đó sẽ được hoàn trả vào bên thắng cuộc của tranh chấp.

Phí rút tiền

Chúng tôi sẽ tính phí tùy vào hình thức rút tiền. Ngoài ra phụ phí có thể được thu thêm bởi bên thứ ba cung cấp dịch vụ rút tiền này.

Rút tiền nhanh MIỄN PHÍ
PayPal MIỄN PHÍ
Skrill (Moneybookers) MIỄN PHÍ
Thẻ ghi nợ Payoneer MIỄN PHÍ
Chuyển khoản quốc tế $25.00 USD

Chúng tôi quy định số tiền rút tối thiểu sau khi đã trừ các khoản phí là USD $30.

Phí Duy trì

Những tài khoản không đăng nhập trong 6 tháng sẽ chịu phí duy trì lên đến $10 USD mỗi tháng, cho tới khi bị khóa hoặc được tái kích hoạt, để trả cho các chi phí lưu trữ, băng thông, hỗ trợ và quản lí hồ sơ, portfolio, niêm yết trong danh mục, dịch vụ HireMe, tập tin và tin nhắn. Khoản phí này sẽ được hoàn lại khi người dùng yêu cầu trong lần tái kích hoạt sau đó.

Thuế

Các công dân Úc chịu thuế GTGT 10%. Các khoản thuế chính phủ khác có thể được áp dụng, tuỳ vào khu vực của bạn.

Thoả Thuận Người Dùng

Các khoản lệ phí được liệt kê tại đây được quy định theo các điều khoản trong Thoả Thuận Người Dùng và các chính sách liên quan của Freelancer. Thoả Thuận Người Dùng nêu nhiều điều khoản quan trọng khác và nên được đọc hiểu toàn bộ. Đặc biệt trong khoản 23 của Thoả Thuận Người Dùng có ghi rõ các trường hợp khóa tài khoản do vi phạm Thoả Thuận Người Dùng. Hậu quả có thể dẫn đến hình phạt cho các thiệt hại mà Freelancer phải gánh chịu từ các hành động vi phạm đối với Thoả Thuận Người Dùng.