Lệ phí Freelancer

Dành cho Người thuê

Các dự án

Freelancer là nơi bạn có thể đăng kí, đăng dự án, nhận lượt đặt giá, duyệt hồ sơ của freelancer và thảo luận yêu cầu dự án hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn quyết định trao dự án, và freelancer đồng ý, chúng tôi sẽ thu một khoản dự án phí nhỏ dựa theo giá trị của lượt đặt giá được chọn, dưới danh nghĩa phí trung gian.

Phí được thu sẽ phụ thuộc vào loại hình dự án.

For fixed price projects, a fee of 3% or ₫65000.00 VND (whichever is greater) is levied at the time a project that has been awarded by you has been accepted by each freelancer you award. If you subsequently pay the freelancer more than the original bid amount we will also charge the project fee on any overage payments.

For hourly projects, a fee of 3% is levied on each payment that you make to the freelancer.

Bạn có thể hủy dự án trong bảng điều khiển bất cứ lúc nào, tối đa (7) ngày sau khi dự án được chấp nhận để được hoàn tiền đầy đủ.

Bạn có thể mua thêm nâng cấp dự án tùy chọn.

Các cuộc thi

Vào thời điểm đăng cuộc thi, người thuê phải có đủ ngân sách tương đương tổng số tiền thưởng. Chúng tôi có gói bảo đảm hoàn lại cho khoản tiền này.

Gói Bảo đảm hoàn tiền cho phép bạn nhận lại tiền trong vòng 30 ngày từ khi kết thúc cuộc thi nếu bạn không hài lòng với kết quả. Nếu có nguyện vọng, bạn chỉ cần liên lạc với nhân viên hỗ trợ.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ không được hoàn tiền trong '"Cuộc thi đảm bảo", và khoản này không bao gồm bất kì gói nâng cấp nào mà bạn đã mua. Nếu đã chọn ra bài thi thắng cuộc và kết thúc quá trình chuyển giao dự án, đồng nghĩa với việc trao giải thưởng, bạn sẽ không đủ điều kiện nhận tiền bồi hoàn.

Không có phí cuộc thi cho việc đăng và trao cuộc thi dành cho người thuê.

Mỗi bài dự thi được trao thưởng thêm cũng sẽ yêu cầu thanh toán giải thưởng cho bài dự thi đó.

Những nâng cấp cuộc thi tùy chọn có thể được mua.

Dịch vụ

At the time of ordering a service, employers must provide funds equivalent to the total service price. The payment is protected by the Freelancer Milestone Payment System. Only release the payment once you are 100% happy with the work that has been delivered.

Dành cho Freelancer

Freelancer là nơi bạn có thể đăng kí, tạo hồ sơ, chọn kĩ năng cho dự án bạn muốn làm, đăng portfolio, nhận thông báo dự án, thảo luận chi tiết dự án với người thuê, đặt giá cho dự án (thành viên miễn phí có 8 lượt mỗi tháng) và tham gia cuộc thi.

Bạn có thể mua các gói nâng cấp để cải thiện lượt đặt giá của mình.

Các dự án

Với dự án giá cố định, nếu bạn được trao dự án, và chấp nhận, chúng tôi sẽ thu một khoản dự án phí tùy theo giá đặt của bạn, dưới danh nghĩa bên trung gian. Nếu sau đó bạn được thanh toán nhiều hơn khoản ban đầu, chúng tôi sẽ tiếp tục thu phí mỗi khi bạn nhận tiền công.

Với dự án theo giờ, phí sẽ được thu mỗi khi người thuê thanh toán cho bạn.

The fee for fixed price projects is 10% or ₫100000.00 VND, whichever is greater, and 10% for hourly projects.

Các cuộc thi

Bạn không mất tiền để đăng bài dự thi. Phí thi chỉ áp dụng khi bạn được trao giải, nghĩa là sau khi khâu bàn giao đã hoàn thành.

The freelancer contest fee is 10% or ₫100000.00 VND, whichever is greater.

Dịch vụ

If you are subsequently hired to perform that Service, a 20% fee of the total service price is charged. This is charged when the service is ordered by way of a deduction from the payment you receive.

Chương trình Freelancer Ưa thích

If you are in the Preferred Freelancer Program, you will be charged 15% project fee when you are awarded and accept a Recruiter project. This will not be charged upfront, like on regular projects, but rather when you receive the payment.

Hoàn trả bằng điểm uy tín

Trong một vài trường hợp, tiền bồi hoàn sẽ được trả dưới dạng tín dụng. Khoản tiền này chỉ có thể được sử dụng trên Freelancer.com, không thể được rút hay chuyển tới bất kì đâu, và sẽ hết hạn sau 90 ngày kể từ khi tiếp nhận.

0% Fees Promotion

Freelancer project commissions charged for freelancers who refer new employers that do not have an existing account on Freelancer.com and who join and create a new account, will be reduced from 10% to 0%, for all future projects performed by the referring freelancer for the referred employer.

Chương trình áp dụng các điều kiện sau:

 • Bên thuê mới phải được giới thiệu qua các đường dẫn quảng cáo cụ thể tại https://www.freelancer.com/no-commission.
 • For the avoidance of doubt, the reduced freelancer project commission of 0% applies only in relation to new work performed by the freelancer who has successfully applied for this promotion for the specific employer to whom the application relates. The new projects must commence after the employer creates a new account on Freelancer.com and be initiated using that new account.
 • Project commission fees for the freelancer only are lowered from 10% to 0% under this promotion. All other fees and charges remain unaffected including but not limited to employer commissions and transaction fees.
 • Khuyến mãi này không áp dụng cho các cuộc thi.
 • Freelancer có quyền xem xét phân loại bên thuê là khách hàng mới theo mục đích của khuyến mãi này để đảm bảo rằng khuyến mãi được áp dụng công bằng. Bên thuê phải làm việc và thanh toán cho freelancer bằng cách sử dụng hình thức khuyến mãi này trước khi khuyến mãi này bắt đầu, ví dụ như từ một nền tảng khác. Các freelancer có thể được yêu cầu cung cấp bằng chức đã làm việc và nhận thanh toán trước đó để đủ điều kiện được hưởng giảm phí hoa hồng. Để đủ điều kiện tham gia khuyến mãi này, bên thuê không được có tài khoản nào đang hoạt động trên Freelancer.com mà đã thực hiện thanh toán trong vòng 6 tháng trước khi tạo tài khoản mới.
 • Tất cả các yếu tố khác trong Thỏa Thuận Người dùng sẽ tiếp tục áp dụng - xem tại https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Tất cả các yếu tố khác về Thuế Phí trong các Điều Khoản Bổ Sung có thể tiếp tục được áp dụng - xem https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer có thể yêu cầu cả hai bên điền vào và hoàn thành trang hồ sơ của họ và/hoặc trải qua quá trình kiểm tra danh tính trước khi thực hiện giải ngân thanh toán.
 • Freelancer có thể yêu cầu thông tin về dự án mà có áp dụng giảm phí hoa hồng khi được hoàn thành thích hợp.
 • Khuyến mãi này có thể được rút lại đối với một người dùng cụ thể nếu như phát hiện các vấn đề nghiêm trọng, giả mạo hay thu phí ngược lại, nếu Freelancer tin rằng có nguy cơ số tiền quỹ bị thu ngược hay hoàn lại, trong trường hợp có tranh chấp xảy ra giữa bên thuê và freelancer, hoặc vì lý do nào khác.
 • Freelancer có quyền không cho phép sử dụng khuyến mãi này theo quyết định tuyệt đối của riêng mình, về việc sử dụng khuyến mãi công bằng, và nhằm ngăn ngừa các hình thức lừa đảo đáng nghi.
 • Freelancer có quyền yêu cầu nộp thêm thông tin về các bên đăng ký sử dụng khuyến mãi này, nhằm mục đích điều tra lừa đảo và nhằm quản lý rủi ra và các vấn đề liên quan.
 • Freelancer có quyền hủy hoặc điều chỉnh khuyến mãi này vào bất kỳ thời điểm nào.
 • Freelancer có quyền hủy khuyến mãi này tại các khu vực nếu như chương trình trở nên không phù hợp hay không hợp pháp khi áp dụng cho công dân tại khu vực đó.

Các gói thành viên

Chỉ bằng một trong số các gói thành viên, bạn có thể thay đổi lệ phí phải đóng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Là thành viên miễn phí, hoặc hưởng lợi ích đặc biệt với tư cách thành viên trả phí, tất cả đều phụ thuộc vào bạn.

Các Gói Thành viên sẽ trừ tiền theo tháng hoặc theo năm vào đúng ngày mà bạn đăng ký gói thành viên đó nếu không bị hủy bỏ. Nếu tiền không đủ chúng tôi sẽ cố gắng tái lập gói thành viên của bạn trong 30 ngày cho đến khi bạn nạp đủ tiền.

Bạn có thể hủy bỏ gói thành viên của mình vào bất kỳ lúc nào từ trang cài đặt người dùng. Việc làm này sẽ hủy bỏ việc trừ tiền vào cuối kỳ đăng ký mà không mất thêm phí.

Xem danh sách gói thành viên

Chi phí khác

Các dự án

Các khoản phí sau sẽ được thu cho dịch vụ phát sinh, trừ trường hợp được bao gồm trong lợi ích của một gói thành viên:

Đăng một Dự án MIỄN PHÍ
Nồi Bật ₫209000.00 VND
Khẩn cấp ₫209000.00 VND
Riêng tư ₫439000.00 VND
Toàn thời gian ₫4399000.00 VND
Người tuyển dụng ₫439000.00 VND
Thỏa thuận không tiết lộ (NDA) ₫439000.00 VND
Thỏa Thuận Bản Quyền ₫439000.00 VND
Đã niêm phong ₫209000.00 VND
Ưu tiên ₫100000.00 VND
Gia hạn ₫190000.00 VND

Các cuộc thi

Các khoản phí sau sẽ được thu cho dịch vụ phát sinh, trừ trường hợp được bao gồm trong lợi ích của một gói thành viên:

Đăng cuộc thi MIỄN PHÍ
Trao thưởng cuộc thi MIỄN PHÍ
Trao thưởng cho các freelancer khác MIỄN PHÍ
Được đảm bảo MIỄN PHÍ
Nồi Bật ₫650000.00 VND
Cuộc thi hàng đầu ₫650000.00 VND
Khẩn cấp ₫750000.00 VND
Làm nổi bật ₫350000.00 VND
Đã niêm phong ₫650000.00 VND
Riêng tư ₫550000.00 VND
Thỏa thuận không tiết lộ (NDA) ₫450000.00 VND
Gia hạn Chi phí:
3 days = 15% của giải thưởng cuộc thi
5 days = 20% của giải thưởng cuộc thi
7 days = 30% của giải thưởng cuộc thi
14 days = 40% của giải thưởng cuộc thi
21 days = 50% của giải thưởng cuộc thi
Một nửa khoản phí này sẽ được bổ sung vào phần thưởng của cuộc thi (làm tròn thành số nguyên gần nhất).

Phí đặt giá

Đặt giá cho các dự án MIỄN PHÍ
Lượt đặt giá được tài trợ 0.75% of bid amount (minimum $5.00 USD, maximum $20.00 USD)
Làm nổi bật hồ sơ đặt giá ₫20000.00 VND

Phí Bài thi

Gửi bài dự thi MIỄN PHÍ
Bài thi Niêm phong ₫10000.00 VND
Nêu bật Bài thi ₫10000.00 VND

Phí hướng dẫn

Tài trợ hướng dẫn Tại thời điểm bảo trợ (tối thiểu ₫1000000.00 VND)

Kiểm tra

Làm bài thi Dependent on exam. As specified prior to purchase. Typically either free, ₫110000.00 VND, ₫220000.00 VND, or ₫330000.00 VND.

Phí giao dịch

Phí giao dịch áp dụng đối với Thẻ Tín Dụng, PayPal hoặc Skrill.* ₫6500.00 VND + 2.3%
Nạp tiền từ ngân hàng địa phương MIỄN PHÍ
Chuyển khoản quốc tế ₫350000.00 VND
*Australian users incur $0.30AUD + 0.99% for Credit/Debit card transactions.

Phí phân xử

The arbitration fee for a milestone dispute is ₫100000.00 VND or 5%, whichever is greater.

Hệ thống giải quyết tranh chấp của chúng tôi được thiết kế nhằm hỗ trợ các bên liên quan dàn xếp vấn đề liên quan tới tiền đặt cọc mà không cần người phân xử.

Sau 4 ngày kể từ khi tranh chấp bắt đầu (hoặc 7 ngày nếu freelancer là bên khởi xướng), một trong hai bên có thể thuê trọng tài xử lý. Bên còn lại sẽ có 4 ngày để đồng ý thanh toán khoản phí này, và đây cũng là hạn chót để đôi bên đưa ra bằng chứng. Nếu hết thời hạn này mà một bên không thanh toán, bên đó sẽ thua cuộc.

Phí phân xử sau đó sẽ được hoàn trả vào bên thắng cuộc của tranh chấp.

Phí rút tiền

Chúng tôi sẽ tính phí tùy vào hình thức rút tiền. Ngoài ra phụ phí có thể được thu thêm bởi bên thứ ba cung cấp dịch vụ rút tiền này.

Rút tiền nhanh MIỄN PHÍ
PayPal MIỄN PHÍ
Skrill (Moneybookers) MIỄN PHÍ
Thẻ ghi nợ Payoneer MIỄN PHÍ
Chuyển khoản quốc tế ₫550000.00 VND

Chúng tôi quy định số tiền rút tối thiểu sau khi đã trừ các khoản phí là USD $30.

Phí Duy trì

User Accounts that have not logged in for six months will incur a maintenance fee of up to ₫200000.00 VND per month until either the account is terminated or reactivated for storage, bandwidth, support and management costs of providing hosting of the user's profile, portfolio storage, listing in directories, provision of the HireMe service, file storage and message storage. These fees will be refunded upon request by users on subsequent reactivation.

Thuế

Australian residents are subject to GST of 10%. Other government taxes may apply, depending on your region.

Điều khoản người sử dụng

The fees and charges summarised on this page are governed by the terms of the Freelancer User Agreement and related site policies. The User Agreement includes other important terms and should be read in full. In particular section 23 of the User Agreement specifies the consequences of termination for violations of the User Agreement. Those consequences can include fines for damages that Freelancer will sustain as a result of actions that breach the User Agreement.