Thuê Titanium Phát triển phần mềm eCommerce Coders

 • Titanium
 • Phát triển phần mềm
 • eCommerce
 • Coding
 • Algeria
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê NadirBouchama
  1.9
  1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  I'm a web developer who loves to code I can provide you perfect job and a demonstration shown in an online working server before you hiring me. My Skills: - Javascript, jQuery, node.js, Angular.js expert - HTML, CSS design expert - PHP, Mysql, Database, MongoDB expert - MVC expert (WordPress, Codeigniter and...
  I'm a web developer who loves to code I can provide you perfect job and a demonstration shown in an online working server before you hiring me. My Skills: - Javascript, jQuery, node.js, Angular.js expert - HTML, CSS design expert - PHP, Mysql, Database, MongoDB expert - MVC expert (WordPress, Codeigniter and others...) "Your success is my success" ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""