Thuê Titanium Phát triển phần mềm eCommerce MySQL Developers

 • Titanium
 • Phát triển phần mềm
 • eCommerce
 • MySQL
 • Algeria
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê AMancer
  1.8
  2 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  hi i am IT engineer's student ,i am good in : 1) Cisco CCNA Certified and had Cisco CCNP Route & Switching Courses. 2) web scraping using java (crawlers) 3) Desktop Applications
  hi i am IT engineer's student ,i am good in : 1) Cisco CCNA Certified and had Cisco CCNP Route & Switching Courses. 2) web scraping using java (crawlers) 3) Desktop Applications ít hơn
 • Thuê NadirBouchama
  4.7
  15 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  I'm a web developer who loves to code I can provide you perfect job and a demonstration shown in an online working server before you hiring me. My Skills: - Javascript, jQuery, node.js, Angular.js expert - HTML, CSS design expert - PHP, Mysql, Database, MongoDB expert - MVC expert (WordPress, Codeigniter and...
  I'm a web developer who loves to code I can provide you perfect job and a demonstration shown in an online working server before you hiring me. My Skills: - Javascript, jQuery, node.js, Angular.js expert - HTML, CSS design expert - PHP, Mysql, Database, MongoDB expert - MVC expert (WordPress, Codeigniter and others...) "Your success is my success" ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""