Thuê Titanium Phát triển phần mềm WordPress Giao diện người dùng/IA HTML MySQL Xử lí dữ liệu eCommerce Developers

 • Titanium
 • Phát triển phần mềm
 • WordPress
 • Giao diện người dùng/IA
 • HTML
 • MySQL
 • Xử lí dữ liệu
 • eCommerce
 • Angola
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê davidjohnson0830

  davidjohnson0830

  Angola $20 USD / hour
  Expert Web & Mobile Developer
  Angola
  1.4
  1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  Hello! I am focusing on Trust & Credit to build good relationship with customer. And I will always dedicate myself for your success. My skills: - laravel, codeignater, cakephp, nodejs,zend,backend development... - angular, reactjs... - wordpress, joomla - Html 5, BootStrap, CSS3, javascript, php ...
  Hello! I am focusing on Trust & Credit to build good relationship with customer. And I will always dedicate myself for your success. My skills: - laravel, codeignater, cakephp, nodejs,zend,backend development... - angular, reactjs... - wordpress, joomla - Html 5, BootStrap, CSS3, javascript, php - Webdesign,xml Let's win together! ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự