Thuê Javascript Kiến trúc phần mềm C# Programmers

 • Javascript
 • Kiến trúc phần mềm
 • Lập trình C#
 • Austria
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   mahaveer081985
Hire   mahaveer081985

  mahaveer081985 mahaveer081985

  Austria $12 USD / hour
  Microsoft SQL Server Database Expert
  Austria
  1.6
  2 đánh giá 2 đánh giá $12 USD mỗi giờ
  SQL Expert with 8 years of experience. Worked with State and Central Government Projects also. Worked with billions of rows data and 1 TB Database also. Below are Areas of expertise 1- MS SQL Server Database (Stored procedure, views, trigger, assembly, query, schema, data type etc) 2- T-SQL 3- Query Performance 4- DB...
  SQL Expert with 8 years of experience. Worked with State and Central Government Projects also. Worked with billions of rows data and 1 TB Database also. Below are Areas of expertise 1- MS SQL Server Database (Stored procedure, views, trigger, assembly, query, schema, data type etc) 2- T-SQL 3- Query Performance 4- DB Performance 5- SQL Profiler 6- Clustering 7- Migration 8- Always On 9- Replication 10- C# 11- Web services 12- .net Framework 4.5 13- Hosting of Web application (IIS) 14- Migration of SQL Servers Worked from SQL 2008 R2 to SQL 2017. ít hơn
 • Hire mahaveer081985

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự