Thuê Dịch vụ audio Kỹ thuật Video Dịch vụ video Photoshop Thiết kế logo Concept Designers

 • Dịch vụ audio
 • Kỹ thuật Video
 • Dịch vụ video
 • Photoshop
 • Thiết kế logo
 • Phác họa ý tưởng
 • Azerbaijan
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê Kamil144

  Kamil144

  Azerbaijan $4 USD / hour
  Translation&Voice over
  Azerbaijan
  2.7
  4 đánh giá $4 USD mỗi giờ
  Hi! I have graduated from Azerbaijan University of Languages with honours. My speciality is English-Russian translation and interpretation. Now I have 4 years of experience in translation and voice over business. I chose to be a translator because language is my hobby and I have a desire for learning foreign languages...
  Hi! I have graduated from Azerbaijan University of Languages with honours. My speciality is English-Russian translation and interpretation. Now I have 4 years of experience in translation and voice over business. I chose to be a translator because language is my hobby and I have a desire for learning foreign languages and cultures. Currently I speak 5 languages: Russian (I have lived there for 17 years), English (IELTS 7.5), Azerbaijani, Turkish and German (B2). On Freelancer.com I hope to practice my skills and knowledge. "Happy is the man who can make a living by his hobby" Bernard Shaw, Pygmalion. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự