Thuê Dọn đường Kế toán Kiến trúc phần mềm Khoa học dữ liệu Nghiên cứu pháp lý Y khoa Freelance Developers

 • Dọn đường
 • Kế toán
 • Kiến trúc phần mềm
 • Khoa học dữ liệu
 • Nghiên cứu pháp lý
 • Y khoa
 • Freelance
 • Bahrain
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê lala7k
  3.2
  1 Nhận xét $30 USD mỗi giờ
  I am a native English-speaking South African national living as an expat in Bahrain with my family. I am a qualified pharmacist but am a full-time mum at the moment. My main writing niche is health and medical copywriting. Completed: Writing in the Sciences by Stanford University on Coursera. Certificate earned on...
  I am a native English-speaking South African national living as an expat in Bahrain with my family. I am a qualified pharmacist but am a full-time mum at the moment. My main writing niche is health and medical copywriting. Completed: Writing in the Sciences by Stanford University on Coursera. Certificate earned on June 10, 2018 Other skills: Article rewriting SEO online copywriting in other niches copy-editing and proof-reading I maintain a high standard of work and respect deadlines. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự