Thuê Dọn đường Kế toán Kiến trúc phần mềm Khoa học dữ liệu Quản lí Blog Writing eBooks Kiểm toán PHP Research Analysts

 • Dọn đường
 • Kế toán
 • Kiến trúc phần mềm
 • Khoa học dữ liệu
 • Quản lí
 • Blog Writing
 • eBooks
 • Kiểm toán
 • PHP
 • Nghiên cứu
 • Bahrain
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê shaanmalik

  shaanmalik

  Bahrain $20 USD / hour
  Graphic Designer | illustrator | Motion Designer
  Bahrain
  0.0
  1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  *Lead Designer* for "BAHRAIN CHOCOLATE AND COFFEE EXPO 2018 & 2019" - Logo Design - Brand Identity - Business Card Design - Package design - Flyer Design - Banner Design - Brochures - Illustrations - Posters - Icons - Facebook, Twitter, YouTube Cover Design - Digital Sketching / Painting - 2D Animation & Graphic...
  *Lead Designer* for "BAHRAIN CHOCOLATE AND COFFEE EXPO 2018 & 2019" - Logo Design - Brand Identity - Business Card Design - Package design - Flyer Design - Banner Design - Brochures - Illustrations - Posters - Icons - Facebook, Twitter, YouTube Cover Design - Digital Sketching / Painting - 2D Animation & Graphic Motions - Wordpress Designing - Website Designing html/css/Js ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự