Thuê Dọn đường Kế toán Kiến trúc phần mềm Phân tích tài chính Research Writers

 • Dọn đường
 • Kế toán
 • Kiến trúc phần mềm
 • Phân tích tài chính
 • Research Writing
 • Bahrain
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê asadkhan1128
  1.0
  2 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  A full time academic and medical writer. Extensive work experience for product portfolio development, thesis and dissertation writing, Business strategic analysis, conceptual work analysis, Quality improvement plan implementation, real scenarios improvement, organizational change and much more. + Excel DashBoards +...
  A full time academic and medical writer. Extensive work experience for product portfolio development, thesis and dissertation writing, Business strategic analysis, conceptual work analysis, Quality improvement plan implementation, real scenarios improvement, organizational change and much more. + Excel DashBoards + Data Visualization + Data Analsis Qualified PMP with advanced usage of Microsoft excel SPSS data analysis Following are my specialized areas to work; + Business Management + Financial Analysis + Economic Analysis + Statistical Analysis (SPSS, SAS, Eviews, STATA, Excel) + Research & Publications + Proofreading/Editing + Marketing + Technical ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự