Thuê Adobe Flash Photoshop .NET Phát triển phần mềm Thiết kế trang web Javascript WordPress SQL AJAX Developers

 • Adobe Flash
 • Photoshop
 • .NET
 • Phát triển phần mềm
 • Thiết kế trang web
 • Javascript
 • WordPress
 • SQL
 • AJAX
 • Bahrain
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê kimuchan

  kimuchan

  Bahrain $35 USD / hour
  Senior Graphic Designer.
  Bahrain
  6.2
  14 đánh giá $35 USD mỗi giờ
  Filipino Graphic Designer based in Bahrain A total of 7 years in Graphic Designing + Customer oriented. Erick Romulo Jr of House Gaurino, First of his name. King of himself and no men, Seven years creator of graphic design. Believer of Arts. Winner of design competition. End user of Adobe CC and Procreate. Protector...
  Filipino Graphic Designer based in Bahrain A total of 7 years in Graphic Designing + Customer oriented. Erick Romulo Jr of House Gaurino, First of his name. King of himself and no men, Seven years creator of graphic design. Believer of Arts. Winner of design competition. End user of Adobe CC and Procreate. Protector of inspiration. Member of the Social Introvert. The only Son. Rightful heir of House Gaurino. Forge by experience, strenghten by losing, improved by critism, doers of the right thing. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự