Thuê PHP Developers

 • PHP
 • Bahrain
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   globalnetideas
Thuê   globalnetideas

  globalnetideas globalnetideas

  Bahrain $30 USD / giờ
  Profession PHP/Wordpress/C# Developer
  Bahrain
  4.5
  21 đánh giá 21 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  My first priority is my clients respect and 100% privacy of their content and details provided. I have more than 10 years experience in following developments 1) PHP 2) C# 3) Wordpress, Drupal 4) PrestaShop, OpenCart ( eCommerce ) 5) Twilio / Nexmo API Development 6) Customized CRM Development Looking forward for...
  My first priority is my clients respect and 100% privacy of their content and details provided. I have more than 10 years experience in following developments 1) PHP 2) C# 3) Wordpress, Drupal 4) PrestaShop, OpenCart ( eCommerce ) 5) Twilio / Nexmo API Development 6) Customized CRM Development Looking forward for your great Cooperation. Thanks ít hơn
 • Thuê globalnetideas

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự